Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem İle İlgili Sözler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem İle İlgili Sözler

    0

Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem İle İlgili Sözler

Atatürk Türk diline çok önem vermiş dilimizin sadeleşmesi ve zengin bir dil olması için birçok çalışmalarda bulunmuştur . Atatürk'e göre Türk dilinin , Türkçe'nin dünya dilleri arasında olması gerekir . Türkçe aynı zamanda bir bilim dili olmalı ve evrensel bir dil olmalıdır . Dilimize yabancı sözcüklerin girmesine izin vermemeli , mümkün olduğu kadar günlük yaşamda bile Türkçe kullanmaya ve dilimizi yaymaya devam edelim . Bir milletin benliği , kültürü , milleti millet yapan en önemli özelliklerden biri de diline sahip çıkması ve onu korumasıdır . Atatürk'ün Türk dili için söylediği sözleri şunlardır :

*Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.''

*Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.''

*Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.''

*Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır''

*Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.

*Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.

*Türk dilinin kendi benliğine, aslında güzellik ve zenginliğe kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz. (

*Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.

*Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.