Atatürk'ün Milli Kültürümüzün Oluşmasında Ve Korunmasındaki Rolünü Açıklayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Milli Kültürümüzün Oluşmasında Ve Korunmasındaki Rolünü Açıklayınız .

    0

Atatürk'ün Milli Kültürümüzün Oluşmasında Ve Korunmasındaki Rolünü Açıklayınız .

Mustafa Kemal Atatürk Milli kültüre çok önem veren ve bunun için de gerekli olan çalışmakarda bulunan bir lider olmuştur her zaman . Milli kültür bir milleti millet yapan unsurların başında gelmektedir . Milli benlik , milli kimlik demektir aynı zamanda . Milli Kültürüne , milli değerlerine sahip çıkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar . Mustafa Kemal milli kültümüzün korunması için şu çalışmaları yapmıştır :

- Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına öncülük etmiş , Türk Dil Kurumu'nun kurulmasına öncülük etmiş , yeni Türk harflerini kabul etmiş , milletinin gelişmesi için , değerlerine , gelenek ve göreneklerine sahip çıkabilmesi için halk evleri kurmuştur .

Harf İnkılabını kalıcı hale getirmek için  Millet Mektepleri açmıştır ve halkımızın  daha bilgili olmasını sağlamak istemiştir . Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi eski eserlerin , kültürel değerlerimizin korunması için  Ankara Arkeoloji Müzesi açılmıştır . Resim ve Heykel Müzesi açılmış , Topkapı Sarayı müze haline getirilmiş , Etnografya Müzesi kurulmuştur . Resim alanında , müzik alanında , mimarı alanda değişik çalışmalara imza atılmıştır . Yüksek öğrenim kurumları kurulmuş , modern eğitim sistemine geçilmiş , külütürel değerlerin çocuklara daha iyi öğretilmesi ve gelecek nesillere de aktarılabilmesi için değişik yenilikler yapılmış ve değerlere sahip çıkılmıştır .  Mustafa Kemal milli kültürün korunması için milli eğitime önem verilmesi gerektiğini söylemiştir . Bunun için eğitim alanında da yenilikler yapılmış ve daha modern ve daha çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturulmaya çalışılmıştır .

Gazi Mustafa Kemal'in milli kültüre ne kadar önem verdiğini şu sözlerinden anlayabiliriz :
''Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması, hiç kuşkusuz ki, yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yüceltmekle mümkündür.''
''Millî Eğitim Bakanı olarak millî kültürü yükseltmeye çalışmak, en büyük emelimdir''.
'' Türkiye Cumhuriyeti'nin temelki kültürdür''.

''Şimdiye değin izlenen öğretim ve eğitim metotlarının milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir sebep olduğu kanaatindeyim. Bunun için bir millî eğitim programından söz ederken, eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum. Çünkü millî dehamızın tam gelişmesi, ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültürü, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür, zeminle orantılıdır. O zemin, milletin karakteridir.'' Demiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.