Atatürk'ün Milli Kültür Hakkındaki Özdeyişleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Milli Kültür Hakkındaki Özdeyişleri

    0

Atatürk'ün Milli Kültür Hakkındaki Özdeyişleri

Mustafa Kemal Milli kültüre çok önem vermiş ve milli kültürün bir  toplum için ne kadar önemli olduğunu söylemiştir . Milletin kültürü olan , değerleri olan , örf ve adetleri olan , gelenek ve görenekleri olan milli kültürümüze sahip çıkılmalı ve bu değerler gençlere unutturulmamalıdır . Milli kültürüne sahip çıkmayan milletler kolayca  yok olup giderler . Onun için milli kültüre sahip çıkılmalıdır .

''Şimdiye değin izlenen öğretim ve eğitim metodlarının milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir sebep olduğu kanaatindeyim. Bunun için bir millî eğitim programından söz ederken, eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum.

Çünkü millî dehamızın tam gelişmesi, ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültürü, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür, zeminle orantılıdır. O zemin, milletin karakteridir.''


''Millî bağımsızlık, millî kültür ile eş olması nedeniyle bulunmakta olduğunuz öğretim kürsülerinde memleketin siz bilim adamları da hiç şüphesiz aynı çaba ve savaşın kahramanlarısınız. Bu nedenle değerli hizmetlerinizin daima artıcı ve verimli başarılarla devamını ve yükselmesini temenni eder ve bana verdiğiniz fahrî profesörlüğü içten övünç nedeni ve bir yüksek rütbe olarak kabul ettiğimi tekrar teşekkürlerimle beraber saygı ile bildiririm efendim.''
''Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması, hiç kuşkusuz ki, yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yüceltmekle mümkündür''
''Millî Eğitim Bakanı olarak millî kültürü yükseltmeye çalışmak, en büyük emelimdir. ''
''Millî kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.''
''Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.''
''Kitap yazma ve çeviri işleri, millî egemenliğin dayanağı ve millî kültürün en önemli yayılma araçlarıdır.''
''Türkiye Cumhuriyeti`nin temeli kültürdür.''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.