Atatürk'ün İnkılaplarına Örnekler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün İnkılaplarına Örnekler

    0

Atatürk'ün İnkılaplarına Örnekler

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı inkılaplar şunlardır:
1) Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar:
- Teşklitaı Esasiye  ilan edilmiş, ulusal egemenlik anlayışı kabul edilmiştir.
- Saltanat kaldırıldı.
- Cumhuriyet ilan edildi.
- Halifelik kaldırıldı.
- Şeriye ve Evkaf Vakelati kaldırıldı.
- Şeriye Mahkemeleri kapatıldı.
- 1924 Anayasası hazırlandı
- Ankara Hukuk Mektebi açıldı


- İsviçre'den Medeni Kanun,Ticaret Kanunu , İcra ve İflas  Kanunu ,  Borçlar Kanunu alındı. İtalya'dan  Ceza Kanunu alındı.  Almanya'dan Ceza  Muhakemeleri  Usülü alındı. Fransa'dan  İdaere  Hukuku  alındı.

2) Eğitim alanında yapılan inkılaplar
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu Kabul edildi.
- Medreseler kapatıldı.
- Azınlık okulları ve yabancı okullar hakkında düzenlemeler yapıldı.
- Maarif Teşkilatı  Hakkında Kanun  kabul edildi.
- Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
- Millet Mektepleri açıldı.
- Türk Tarih Kurumu kuruldu.
- Türk Dil kurumu kuruldu.
- Üniversite Reformu yapıldı.
- Halk Eğitimi alanında faaliyetler yapıldı.

3) Sosyal Yapıda ve  Sağlık alanında yapılan inkılaplar:
-   Şapka ve Kıyafet  İnkılabı yapıldı.
- Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
-  Medeni Kanun kabul edildi.
- Takvim, saat, rakam, ölçü, hafta sonu  tatilin değiştirilmesi ile ilgili inkılap kabul edildi.
- Soyadı Kanunu kabul edildi.
- Unvan ve Lakapların değiştirilmesi ile ilgili inkılap yapıldı.

4) Ekonomi alanında yapılan gelişmeler:
- İzmir İktisat Kongresi yapıldı.
- Tarım alanında gelişmeler sağlandı.
- Aşar Vergisi kaldırıldı.

5) Ticaret alanında yapılan gelişmeler:
- Kabotaj Kanunu kabul edildi.
 - Gümrük Koruma Kanunu Kabul edildi.
Not: Ulaşım alanında , sanayi alanında, ekonomi alanında daha birçok değişiklikler yapılmıştır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.