Atatürk'ün İletişim İle İlgili Söylediği Sözler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün İletişim İle İlgili Söylediği Sözler

    1

Atatürk'ün İletişim İle İlgili Söylediği Sözler

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında ve Milli Mücadele sonrasında da iletişime , haberleşmeye çok önem vermiş  bunun için de birçok gazeteye destek vermiş ve kimi gazetelerin de ilk yazısını kendisi yazdırmıştır Bu gazetelere İrade-i Milliye Gazetesi  ve Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ni verebilirz . Minver Gazetesini de arkadaşı Fethi Bey ile çıkarmıştır . Ulu Önder'in iletişime ne kadar çok öenm verdiğini şu sözler ile anlayabiliriz :
*“Basın, milletin müşterek sesidir . Bir milleti aydınlatma ve irşatta , bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte , hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde , basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” diyerek iletişimin önemini vurgulamıştır.

*“Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.(1923)”.

*“Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.(1924)”.
*“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.(1929)”
*“Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır.” (1 Kasım 1925, TBMM).

*Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.”

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.