Atatürk'ün Hayatı İle İlgili 30 Tane Soru Ve Cevapları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Hayatı İle İlgili 30 Tane Soru Ve Cevapları

    0

Atatürk'ün Hayatı İle İlgili 30 Tane Soru Ve Cevapları


1. Atatürk kaç yılında hangi şehirde dünyaya gelmiştir ?
.................................................................
2. Mustafa Kemal'in kardeşlerinin adlarını yazınız .
.............................................................
3. Mustafa Kemal'in  düşünce hayatının gelişiminde etkili olan şehirleri yazınız .
...............................................................
4. Mustafa Kemal'in gittiği okulları sırası ile yazınız .
................................................................
5. Mustafa Kemal'in  yaşamındaki disiplinin temellerinin atıldığı okulu yazınız .
................................................................
6.  Mustafa Kemal bu okulun ikinci sınıfında okurken 1897 yılında  Osmanlı Yunan Savaşı ( Dömeke Meydan Savaşı) çıkmıştır. Bu okulun adını yazınız .
...........................................................
7.  Mustafa Kemal Ömer Naci ile hangi okulda tanışmıştır ?
.............................................................
8. Mustafa Kemal Fransız İhtilali'nin öncüleri olan Voltaire ve Rousso'yu hangi arkadaşı sayesinde öğrenmiştir ?
..................................................
9.  Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisinde eğitim görürken hangi düşürlerin kitaplarından etkilenmiştir ?
....................................................
10. Mustafa Kemal  İstanbul Harp Okulu'ndan hangi rütbe ile mezun olmuştur ?
........................................................


11. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden hangi rütbe ile mezun olmuştur ?
..................................................................
12. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir ?
.........................................................


13. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adını yazınız .
....................................................................
14. Mustafa Kemal  nerede  kurmay başkanı olarak görev almıştır ?
.....................................................................
15. Mustafa Kemal 1910 yılında Fransa'da neye katılmıştır ?
.........................................................
16. Mustafa  Kemal'in ilk savaş deneyimi hangi savaştır ?
........................................................
17. Mustafa Kemal '' Şerif '' takma adını hangi savaşta kullanmıştır ?
......................................................
18. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta  kime karşı ve nerede başarılı mücadelelere bulunmuştur ?
..................................................
19. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal hangi görevde bulunuyordu ?
............................................
20. Mustafa Kemal Çanakkale'de nerelere önemli başarılar elde etti ?
.................................................
21. Mustafa Kemal'in annesinin adı nedir ?
.......................................
22. Mustafa Kemal'in babasının adı nedir ?
............................................
23. Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'nde Ruslardan nereleri almıştır ?
................................................
24. Mustafa Kemal'in annesi hangi yörüklerdendi ?
...........................................
25 . Mustafa Kemal'in babası hangi yörüklerdendir ?
...............................................
26. Mustafa Kemal 1896 yılına kadar hangi şehirde yaşamıştır ?
........................................................
27.   Selanik nasıl bir özelliğe sahip şehirdi ?
...................................................
28. Mustafa Kemal'in annesi onun hangi okula gitmesini istemiştir ?
...................................................
29. Ali Rıza Bey Mustafa  Kemal'in hangi okula gitmesini istiyordu ?
...............................................
30. Mustafa Kemal'in ilk gittiği okulu yazınız .
..................................................
CEVAPLAR :

1. Atatürk  1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir.      2. Fatma, Ömer, Naciye, Makbule, Ahmet.      3. Selanik, İstanbul, Sofya, Manstır     4. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, , İstabul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi      5. Selanik Askeri Rüştiyesi     6. Manastır Askeri İdadisi     7. Manastır Askeri İdadisi      8. Fethi Okyar     9. Namık Kemal, Tevfik Fikret, Celal Nuri, Ziya Gökalp      10. Teğmen     11. Kurmay Yüzbaşı     12. Şam    13. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti    14. 31 Mat isyanını bastırmak için  Hareket Ordusunda Kurmay başkanı olarak görev almıştır.     15. Picardie Manevralarına gidecek olan heyete seçilmiştir.     16. Trablusgarp Savaşı     17. Trablusgarp Savaşı     18.İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler etmiştir.     19. Sofya Ateşemiliterliği    20. Arıburnu, Conkbayırı, Anafartalar       21. Zübeyde Hanım    22. Ali Rıza Bey   23. Muş ve Bitlis 24. Karaman'dan Rumeli'ye geçen  Konyar yörüklerindendir.     25. Babası ise  Anadolu'dan Makedonya'ya iskan ettirilen Kocacık yörüklerindendir.    26. Selanik     27. Farklı din ve mensuptan insanlar yaşıyordu, işlek bir limana sahipti, Avrupa ve İstanbul'u  birbirine bağlayan demir yoluna da sahip bir şehirdi.    28. Dini eğitim,n ağırlıkta olduğu Mahalle Mektebi'ne gitmesini istemiştir.    29.  Yeni eğitim metotlerının uygulandığı  Şemsi Efendi Okuluna gitmesini istemiştir.    30. Mahalle Mektebi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.