Asurlular İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Asurlular İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Asurlular İle İlgili  Açık Uçlu Sorular

1.  Asurlular nerede kurulmuştur?
.....................................................
2. Asur uygarlığının başkentini yazınız.
......................................................
3.    Asurlular  pazar yerlerine ne ad vermişlerdir?
..................................................
4. Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını  ticaret yolu ile Anadolu'ya  taşıyan uygarlığın adını yazınız.
.................................................
5   Asurlular tarihte bilinen   ilk kütüphaneyi nerede kurmuşlardır?
...........................................

6 Hangi ilimizde Asurlulara ait  Kültepe tabletleri bulunmaktadır?
.............................................

7.    Hititler çivi yazısını hangi uygarlıktan öğrenmişlerdir?
........................................................

8.  Filistin, KAPADOKYA, Suriye, İran , Kıbrıs ve  Mısır'a kadar  sınırlarını genişletmişlerdir. Yazının öğrenildiği dönem Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak bilinir. Bu uygarlığın adını yazınız.

.............................................
9. Asurluların hukuk sistemi hakkında kısaca bilgi veriniz.
.................................................

10 Asurlularda ekonomi neye dayanıyordu?
.........................................
11. Düzenli ve sürekli orduları bulunur.  Paralı askerleri vardır. Çok Tanrılı din anlayışı vardır. MÖ 2000  - MÖ 609 yıllarında Mezopotomya'da kurulan uygarlığın adını yazınız.
............................................

Cevap Anahtarı:

1.    Yukarı Mezopotomya  2. Ninova    3. Karum  4. Asurlular   5. Ninova  6. Kayseri  7.Asurlular  8.  Asurlular   9. Hukuklaro Babil  Devleti'nden daha da katı olan bir uygarlıktır. 10.   Tarım ve Hayvancılık   11. Asurlular 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.