Anayasamızda Yer Alan Hak Ve Sorumluluklarımız Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Anayasamızda Yer Alan Hak Ve Sorumluluklarımız Nelerdir ?

    0

Anayasamızda Yer  Alan Hak Ve Sorumluluklarımız Nelerdir ?

Anayasamızda yer alan temel hak ve ödevlerimiz üç bölümde incelenir :
1) Kişi Hakları Ve Ödevleri
2) Sosyal ve Ekonomik Haklar
3) Siyasi Haklar         
1) Kişi Hakları ve  Ödevleri şunlardır :
* Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi hakları
* Haberleşme Hürriyeti
*  Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
* Konut Dokunulmazlığı
* Zorla Çalıştırma Yasağı
*  Özel Hayatın gizliliği ve korunması,
* Din ve Vicdan Hürriyeti
* Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
* Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

* Basın Hürriyeti
* Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
* Basın Araçlarının korunması
* Kanuni Hakim Güvencesi
* Kamu Tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
* Dernek Kurma Hürriyeti

* Mülkiyet Hakkı
* Toplantı Gösterişi yürüyüşü düzenleme hakkı
* Hak arama hürriyeti
* Suç ve cezalara ilşkin esaslar
* İspat Hakkı
* Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2) Sosyal  ve Ekonomik Hak ve Ödevler:
* Ailenin korunması ve çocuk hakları
* Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
* Kıyılardan yararlanma hakkı
- Toprak Mülkiyeti
* Tarım, hayvancılık ve üretim dallarında çalışanların korunması Kamulaştırma
* Devletleştirme ve özelleştirme
* Çalışma ve sözleşme hürriyeti
* Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
* Çalışma hakkı ve ödevi
* Sendika kurma hakkı
* Sendikal Faaliyet
* Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
* Grev hakkı ve Lokavt Ücrette Adelet sağlanması
* Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
* Konut Hakkı
* Gençliğin Korunması hakkı
* Sporun geliştirilmesi
* Soyal Güvenlik Hakları
* Sosyal Güvenlik Bakımından özel olarak koruynması gerekeneler
* Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
* Yabancı ülkelerde çalışan Türk Vatandaşları
* Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
3) Siyasi Haklar ve Ödevler:
* Türk vatandaşlığı hakkı
* Seçme, seçilme  ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
* Siyasi partilerin uyacakları esaslar
* Parti kurma,  partilere girme ve partilerden  ayrılma
* Kamu Hizmetlerine girme hakkı, Hizmete girme
* Vatan Hizmeti
* Vergi Ödevi
* Mal bildirimi
* Dilekçe, bilgi edinme ve kamu başdenetçisine  başvurma hakkı

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.