Amasya Genelgesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Amasya Genelgesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Amasya Genelgesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Amasya Genelgesi'ni hazırlayanlar kimlerdir?
.....................................................
2.  Amasya Genelgesi kim tarafından yazılmıştır?
......................................................
3.  Amasya Genelgesi'ni onaylayan paşaların adlarını yazınız.
..................................................
4.   Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin gerekçesi hangi madde ile belirtilmiştir?
.................................................
5. Milli mücadelenin amaç ve yöntemini belirleyen Amasya Genelgesi'nin maddesini yazınız.
...........................................


6.  Temsiciler Kurulu oluşturma ilk olarak hangi genelge ile başlamıştır?
.............................................


7.  10 Temmuz'da  Erzurum'da bir kongre toplanacağı hangi genelde belirtilmiştir?.
.......................................................

8.
Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta  ulysal bir kongrenin  acale olarak toplanması gerektiği hangi genelgede yayımlanmıştır?
.............................................
9.  22 Haziran 1919'da  yayımlanan genelgeinin adını yazınız.
.................................................

10. Amasya Genelgesi2nin  Milli Mücadele içindeki yeri ve önemini kısaca açıklayınız.
.........................................
Cevap Anahtarı:
1. Mustafa Kemal Paşa,  Refet Paşa, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa  2.  Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas 3. Konya'da müfettişlik yapan  Cemal Paşa ve  Erzurum'da olan Kazım Karabekir   4.  Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı  tehlikededir.   5Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 6.Amasya Genelgesi  7. Amasya Genelgesi  8. Amasya Genelgesi  9 .  Amasya Genelgesi   10. Ulusal egemenliğe  dayalı bir devlet kurma  yolunda atılan ilk adımdır.  Rejimi değiştirme fikri ortaya atılmıştır. Milli Mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. Milliyetçi, ihtilalci, bağımsızlıkçı ve demokratik niteliklere sahiptir. Evrensel özellik gösterir. Yeni bir devlet kurma fikri vardır. İstanbul Hükümeti'nden bağımsız hareket edildiği görülür.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.