Akadlar, Elamlar ve Babiller İle ilgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Akadlar, Elamlar ve Babiller İle ilgili Açık Uçlu Sorular

    0

 Akadlar, Elamlar ve Babiller İle ilgili Açık Uçlu Sorular

1. Akadlar nerede kurulmuştur?
.....................................................
2. Akadlar kurucusu kimdir?.
......................................................
3. Başkenti Agade olan uygarlığın adını yazınız.
..................................................
4. Tarihin ilk disiplinli ordusunu kuran uygarlığın adını yazınız.
.................................................
5. Elamlar nerede kurulmuştur?
...........................................

6. Başkenti  Sus olan uygarlığın adını yazınız.
.............................................

7. Mezopotomya'da kurulan uygarlık ,   madencilik, çömlekçilik, ve seramikçilikte gelişmişlerdir. Asurlular tarafından yıkılan bu uygarlığın adını yazınız.
........................................................

8. Orta Mezopotomya'da kurulan uygarlığın adını yazınız.
.............................................
9.  Kısasa kısas hukuk ilkesini uygulamışlardır?
.................................................

10 . Kral  Nabukadnazer Dönemi'nde  Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi yapılmıştır. Laik devlet anlayışı bulunan uygarlığın adını yazınız.
..........................................
11. Mutlak Monarşiye daaylı bir yönetim şekli vardır.  Kral gücünü dinden değil,  ordudan almıştır, Sami Kökenli olup, başkentleri Babil'dir. Akad ve Sümer yasalarını düzenlemişlerdir. Hitit Kralı 1. Murşili tarafından  yıkılan uygarlığın adını yazınız.

Cevap Anahtarı:

1.     Orta Mezopotomya 2.   Sargon  3. Akadlar  4. Akadlar   5.Mezopotamya 6. Elamlar   7. Elamlar  8.  Babiller   9. Babiller 10.   Tarım ve Hayvancılık   11.  Babiller

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.