Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kuruluş Amacını ve 10 Tane maddesini Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kuruluş Amacını ve 10 Tane maddesini Yazınız

    0

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kuruluş Amacını ve 10 Tane maddesini Yazınız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın amacı şudur : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir  .
10 Tane maddesi :
- Sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili olarak ulusal düzeyde strateji ve politika geliştirmek ve bunları  geliştirmek ve uygulamaktır .
- Çocukları her türlü  İhmal ve istismardan korumak
- Aileye önem vermek ve gelecek nesillerin daha sağlıklı olması için aileler için her türlü çalışmaları yapmak ,bunları izlemek, uygulamak ve değerlendirmek

- Aileler ile ilgili yapılan çalışmalarda her türlü kurum ve kuruluştan destek almak
- Kadına önem vermek, kadın haklarını korumak ve kadına yönelik şiddeti önlemek, kadına karşı olan ayrımcılığı ortadan kaldırmak

- Yaşlı ve engellilerin haklarını korumak ve onlar için gereken her türlü imkanı sağlamaya çalışmak ve topluma etkin bir şekilde katmak
- Şehitlerimizi unutmamak, onların hatıralarını yaşatmak, onların yakınlarının her türlü maddi ve manevi gereksinimleri yerine getirmek
- Gazilerimizi unutmamak ve onların yakınlarının gereksinimlerini gidermek
- Toplumda korunmaya, yardıma gereksinimi olan herkese el uzatmak ve bu kişileri de topluma kazandırmak
- Çocuğun iyi bir şekilde yetişmesi için gerekli olan her türlü olanağı sağlamaya çalışmak
- Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü desteği almak ve onlarla işbirliği içinde topluma faydalı işler yapmak
- Sosyal hizmetler alandaki uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek , yeni olan, ülkemize faydalı olacağı düşünülen çalışmaları yapmak ve sağlıklı bir nesil ortaya çıkarmak
-  Toplumdaki tüm kesime yönelik her türlü istismarı engelemeye çalışmak,

- Ailenin ne kadar önemli olduğunu bilmek ve maddi olanakları olmayan ailelere devlet eliyle her türlü yardımı sağlamak.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.