31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal

    0

31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal

31 Mart Vakası  Meşrutiyet rejimini yıkmayı amaçlayan isyanın adıdır . 31 Mart isyanın sebepleri şunlardır :
-  Meşrutiyet rejimini dine aykırı bulan bir siyasal grubun oluşması
- 2. Abdulmahmit'in  iktidarını güçlendirmek için  İttihat ve Terakki Cemiyetini yönetimde etkisi hale getirmesi
- Volkan gazetesi yazarı Derviş Vahdettin'in  halkı kışkırtmak için yazdığı yazılar ve Hasan Fehmi'nin öldürülmesi
- Osmanlı Devleti Almanya yanlısı bir siyaset izlemesi üzerine İngiltere'nin Osmanlı'yı zayıflatma düşüncesi

- İttihad-i Muhammedi Fırkasının halkı meşrutiyete karşı kışkrtmasıdır .

31 Mart isyanı  İstanbul'da Avcı Taburu denen askeri birlikte başlamıştır . İsyanı bastırmakta bu askeri birlik fazla yeterli olmamış Selanik'ten destek istenmiştir . Mahmut Şevket Paşa  komutasında olan Hareket Ordusu bu isyanı bastırmıştır . İsyanı bastıran askerler arasında Kolağası rütbesi ile  Mustafa Kemal de yer almıştır .
- Bu isyan rejimi değiştirmeye yönelik olarak çıkan ilk isyandır .
31 Mart İsyanın sonuçları şunlardır:
- 2. Abdulhamit isyanı el altından desteklediği öne sürülerek tahttan indirilmiş ve Selanik'e sürgün edilmiştir .
- Meclis yetkileri genişletilmiş , 1909 anayasa değişiklikleri yapılmıştır . Hükümet meclise karşı sorumlu hale gelmiştir . Hükümadarın yasaları veto etme hakkı sınırlandırılmış , meclisi feshetme ve  sürügün etme yetkileri ise elinden alınmıştır .
- İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimde gücü artmıştır .

- Ordunun siyaset üzerindeki etkisi artmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.