1) Irak- Musul Cephesi Neden Açılmıştır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

1) Irak- Musul Cephesi Neden Açılmıştır ?

    0

1) Irak- Musul Cephesi Neden Açılmıştır ?

-Irak Cephesi bir savunma cephesi olup İngilizler tarafından açılmıştır .
- Irak Cephesinin açılma sebebi şudur :
*  Çanakkale Cephesi'nin açılma nedenleri ile benzerlik göstermektedir . İngilizlerin Rusya'ya ve Çarlık rejimine  yardım gönderme düşüncesi
- Osmanlı Devleti'nin  İran üzerinden Hindistan'a gitmesini önleme düşüncesi

* Musul - Kerkük ve Abadan petrolleri ile Ortadoğu petrollerine egemen olma düşüncesi
Gelişmeler şu şekilde olmuştur : Osmanlı ordularını Enver Paşa'nın amcası  Halil Paşa komuta etmiştir . Osmanlı orduları  Kut'ül Amare'de ve Selmak Pak'da  İngilizlere karşı başarılı savunmalarda bulunulmuştur .

İngiliz generali Townshend esir alınmıştır .
- Bu başarı sonrasında Osmanlı ordusu İran'a girebilmiş ancak  başlayan İngiliz harekatı karşısında başarılı olamamıştır . İngilizler Bağdat'ı ele geçirmişlerdir .

2) Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri :
Osmanlı Devleti'nin  Makedonya , Galiçya ve Romanya'da sınırı ya da toprağı bulunmamaktaydı fakat müttefik olan  Avusturya- Macaristan ve Bulgaristan'a yardım etmek amacı ile  Rusya, Fransa ve Romanya ile savaş yapılmıştır .
Not: İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sıralarda  Osmanlı topraklarını  ele geçirmek için , aralarında paylaşmak için  bazı gizli antlaşmalar yapmışlardır . Bu antlaşmalar ileride ortaya çıkabilecek  olan antlaşmazlığı engellemek için yapılmıştır . Fransa , İngiltere , İtalya ve Rusya arasında gizli antlaşmalar yapılmıştır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.