Ulusal Varlığa Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ulusal Varlığa Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

    0

Ulusal Varlığa  Zararlı Cemiyetlerin  Ortak Özellikleri

Milli varlığa zararlı cemiyetlerin ortak özellikleri  şunlardır :
Milli varlığa düşman olan cemiyetler  Wilson ilkelerini kendisine dayanak oluşturarak  Anadolu'da bağımsız devletler kumak isteyen cemiyetlerdir . Bu cemiyetlerin ortak özellikleri şunlardır :
 - Milli varlığa düşman cemiyetler İtilaf Devletleri tarafından destek alan cemiyetlerdir .
- Milli mücadeleye karşı çıkmışlar ve Milli Mücadelenin başarısız olması için ellerinden gelen her türlüğü zorbalığı yapmaya çalışmışlardır .

- Basın yayın faaliyetlerinde bulunmuşlar böylece  kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır .

- Milli varlığa düşman olan bu cemiyetler  Anadolu'da azınlık nüfusunun fazlalığını kanıtlamaya  çalışmışlardır . Bu şekilde yaparak Wilson ilkelerine göre uygun hareket ettiklerini düşünmüşlerdir . Yani yaptıklarını meşrulaştırmak istemişlerdir .
- Milli varlığımıza düşman olan cemiyetler milli varlığımıza yararlı olan cemiyetlerin faaliyetlerini etkisiz hale getirmete çalışmışlardır .
- Çete faaliyetleri ile Anadolu'da güven ve huzur ortamını bozmuşlardır . Bu zararlı cemiyetler  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın  7. Maddesine işlerlik kazandırmak istemişlerdir .

Not: Milli varlığa zararlı olan bu cemiyetler şunlardır:
- Rumlar: - Mavr-i Mira Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Kordos Cemiyeti, Etnik-i Eterya Cemiyeti.
- Ermeniler: Taşnaksutyun , Hınçak, Ermeni İntikam Alayı

- Yahudiler:  Alyans İsrailit Makabi .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.