Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Ademi Merkeziyetçilik, Turancılık Hakkında Kısa Ve Öz Anlatım - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Ademi Merkeziyetçilik, Turancılık Hakkında Kısa Ve Öz Anlatım

    0

Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Ademi Merkeziyetçilik, Turancılık Hakkında  Kısa Ve Öz Anlatım

Osmanlı Devleti'nde Başlıca Düşünce Akımları Şunlardır:
1. Osmanlıcılık:
-Tüm Osmanlı vatandaşlarının meşruti rejim içinde birlik sağlayacağını savunan düşünce akımıdır.
- Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde ortaya çıkmıştır.
- Çok uluslu olan Osmanlı Devleti'nin birliğini savunmuştur.
- Dış güçlerin kışkırtması ve milliyetçilik hareketleri Osmanlıcılık akımın başarısız olmasına neden olmuştur.
- Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda meydana gelen gelişmeler şunlardır:
- Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, İkinci Meşrutiyet.
- Önemli savunucusu Namık Kemal'dir.

2. Türkçülük:
- Rusya'dan gelen türk aydınlarının etkisi ile ortaya çıkan bir akımdır.
- Dil çalışmaları ile başlamıştır.

- Kurtuluş Savaşı'nda yeni bir devletin kurulmasına katkıda bulunan bir akımdır.
- Türkçülük düşüncesinin öncüleri şu kişilerdir:
Ziya Gökalp, Yusuf AKÇURA VE Ali Suavi.
3. Batıcılık:

Batıcılıkta batının hangi değerlerinin alınması gerektiği konusunda tam bir birlik sağlanamamıştır. Batıcılığın en önemli savunucusu Abdullah Cevdet olmuştur.
4.  Adem-i Merkeziyetçilik:
- Savunucus Prens Sabahattin'dir.
- Bu akıma göre kişinin gelişimi önündeki engeller kaldırılmalı ve yerel yönetimler daha geniş yetkilere sahip olmalıdır.
5. Turancılık:
- Dünyada yaşayan tüm türklerin birliğini savunan akımdır.
- Kafkas Cephesinin açılmasında etkili olmuştur.
- Kafkas Cephesi'nde Osmanlı Devleti'nin yenişlmesi üzerine önemini yitirmiştir.
- En önemli savunucuları Talat Paşa ve Enver Paşa'dır.
6. İslamcılık:
 - Osmanlı'nın müslüman vatandaşları başta olmak üzere dünya islam birliğini savunan bir akım olmuştur.
- 2. Abdulhamit döneminde deletin resmi ideolojisi olarak kabul edilmiştir.
- Birinci Dünya Savaşı'nda Ararpların Osmanlı Devleti'ne karşı savaşması İslamcılık akımın zayıflamasına sebep olmuştur.

- En önemli savunucusu Cemaaleddin Afgani'dir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.