Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

    0

Türk ve Müslümanların Kurduğu  Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve bu zararlı cemiyetlerin özellikleri şunlardır :
* Kürt Teali Cemiyeti :
-Bu cemiyet 1919 yılında kurulmuş olup , Wilson İlkelerine dayanarak  bağımsız bir devlet kurmak istemiştir . Önemli kişi ve aşiretlerin  Milli Mücadeleye destek vermesi üzerine etkisini yitirmiş bu amacında başarılı olamamıştır .
*Wilson Prensipleri Cemiyeti :
- Amerika mandasını isteyenler tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyettir .
- Birçok üyesi daha sonra Milli Mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlamış Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır . Kurutluş Savaşına daha sonra katılan bu kişiler şunlardır : Halide Edip Adıvar, Ali Kemal , Hüseyin Avni .

* İngiliz Muhipleri Cemiyeti:
-Hilafet makamını desteklemişlerdir .
- Türk milletinde milli duyguların gelişmesine engel olmak istemişlerdir .

- Ülkenin ancak İngilizlerin mandası altına girerek kurtarılacağına inanmışlardır .
* Hürriyet Ve İtilaf Fırkası :
- Damat Ferit Paşa tarafından kurulmuş olup Milli Mücadeleye karşı çıkmışlardır.
- Bu cemiyet İttihat ve Terakki'ye karşı olarak kurulmuş bir cemiyettir .
* Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi:
- Askerlerin Bekçileri anlamına gelir .
- İstanbul merkezli faaliyet göstermiş olup Milli Mücadeleye karşı çıkmışlardır .
* Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti :
- Osmanlıya bağlı özerk bir idare kurulması için çalışmışlardır .
- Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katılmışlardır .
* İslam Teali Cemiyeti :
Saltanata ve halifeliğe bağlı olduğunu söylemişerdir .
- Halkın dini duygularını istismar edip ayaklanmaların olmasına neden olmuşlardır .
* Sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası :

- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulmuş olup Hürriyet ve İtilaf Fırksaı ile birlikte olup milli mücadeleye karşı bir tavır almışlardır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.