Tarih Bilimine Katkı Sağlayan Bilim Dalları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Tarih Bilimine Katkı Sağlayan Bilim Dalları Nelerdir ?

    0

Tarih Bilimine Katkı Sağlayan Bilim Dalları Nelerdir ?
Yazı öncesi dönemlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler:

1. Arkeoloji (Kazı Bilimi); yer altında ya da su altında kalmış tarihi eserleri ve buluntuları kazılar yaparak çıkaran bilim dalıdır .
2. Etnografya (Kültür Bilimi); Milletlerin gelenek , göreneklerini , adetlerini ve kültüren özelliklerini inceleyerek tarihe yardım eden bilim dalıdır .
3. Antropoloji (Irk Bilimi); Irkların sınıflandırılması ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapan bilim dalıdır .
4. Coğrafya (Yeryüzü Bilimi); Tarihi olayların ve milletlerin var olduğu coğrafyaların iklim , bitki örtüsü vb. Özelliklerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır .
5. Kimya (C14 Methodu); Tarihi eser ve kalıntıların kimyasal yöntemlerle yaşının belirlenmesini sağlayan bilim dalıdır .

Yazı sonrası devirlerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olan bilimler:

1. Paleografya (Yazı Bilimi); eki yazıların çözümlenmesi ve yorumlanması üzerine çalışmalar yapmaktadır .

2. Epigrafya (Kitabeler Bilimi); Kitabeler , mezar taşları ve anıtların üzerindeki yazıların okunmasını sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
3. Filoloji (Dil Bilimi); milletlerin dillerini inceleyerek , diller arasındaki bağlar ve akrabalıkların tespitini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
4. Numizmatik (Para Bilimi); eski paraların incelenmesini sağlayarak paranın ait olduğu döneme ait bilgiler toplayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
5. Kronoloji (Zaman Bilimi); olayları tarihsel sıralama içerisinde kıyaslayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
6. Sosyoloji (Toplum Bilimi); toplum ve toplumsal olayları , kurum ve kuruluşların toplum yaşamına olan etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur .
7. Diplomatik (Siyasi Belgeler); Şekil ve içerik bakımından devletin dış ve iç yazışmalarını inceleyerek tarih bilimine katkı sağlamaktadır .
8. Hukuk; Bir topluma ait hukuk kurallarının araştırılması ile elde edilen verilen o toplumun tarihi ile ilgili çeşitli bilgiler vermektedir .
9. Edebiyat; Tarihi olayların , duyguların da katılarak anlatıldığı edebi eserler tarihi olaylarla ilgili önemli bilgiler verebilmektedir .
10. İstatistik; Çeşitli konularda toplanan verilerin incelenmesi tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
11. Ekoloji; Canlıların bir birleri ile olan ilişkilerinin araştırılması tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
11. Heraldik (Arma Bilimi); Devletlerin , kurumların ve kuruluşların kullandıkları armaları inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır .
12. Sigilografya (Mühür Bilimi); devlet, kurum ve kuruluşların kullandıkları mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine katkı sağlamaktadır .
13. Sanat Tarihi; arkeolojik metotları kullanarak ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine katkı sağlamaktadır .
14. Toponomi (Yer Adları Bilimi); yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine katkı sağlamaktadır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.