Talas Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Talas Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları

    0

Talas Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları

Talas Savaşı (751)
Talas Savaşı Abbasiler ile Çinliler arasında yaşanmış olan bir savaştır . Talas Savaşı'nın nedenleri şunlardır :
- Çinlilerin ve Abbasilerin  İpek Yolu hakimiyeti mücadelesi
- Uygurların Orta Asya'da siyasi birlik oluşturamamasından ötürü Çinlilerin bundan faydalanmak istemesi
Savaşta Abbasi Devleti'ni şu boylar desteklemiştir : Karluk , Yağma , Çiğil , Tuhsi .

Talas Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır:
- Talas Savaşı'nı Abbasiler kazanmıştır .
- Abbasilerin bu savaşı kazanması ile  Çin'in İpek Yolu ve Orta Asya'ya egemen olma isteği engellenmiştir .

- Esir düşen Çinliler aracılığı ile  Çin dışında ilk kez kağıt üretilmeye başlanmıştır .
- Türkler kitleler halinde İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır .
- İlk müslüman Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlanmıştır .
- Müslüman Arapların Orta Asya'da  etkisi artmış ve İslam dini hızla yayılmaya başlanmıştır .
- Çinlilerin dünyaya kazandırdıkları barut, pusula, kağıt, matba, mürekkep gibi buluşlar  Müslüman Araplar tarafından öğrenilmiştir .

Not: Hz Ömer döneminde İran'ın fethedilmesi ile Türkler ile Müslüman Araplar komşu olmuştur. Hz Osman döneminde İslam ordularının  Ceyhun  Nehri'ne kadar ilerlemesi  Türkler ile Müslümanlar arasındaki  ilk mücadelerin yaşanmasına neden olmuş ve Hazarlar İslam ordularının Kafkasya'ya kadar ilerleyişlerini engellemişlerdir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.