Sizler Atatürk'ün Basına Verdiği Önem Hakkında Neler Düşünüyorsunuz ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sizler Atatürk'ün Basına Verdiği Önem Hakkında Neler Düşünüyorsunuz ?

    0

Sizler Atatürk'ün Basına Verdiği Önem Hakkında Neler Düşünüyorsunuz ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal basına her zaman çok önem vermiş ve bunun için birçok gazetenin çıkarılmasında öncülük etmiş ve öncülük ettiği bu gazetelerin ilk yazılarını da kendisi yazdırmıştır . Milli Mücadele döneminde vatanımıza göz koyan düşman devletler topraklarımızı ele geçirmek için her türlü zorbalığa başvuruyor ve basın yayın yolu ile de kamuoyu edinmeye çalışıyordu . Mustafa Kemal de bu dönemde hiç boş durmamış ve düşman devletlerin bu amaçlarını engellemek için o da basına önem vermiştir . Milletimizin haklılığını tüm dünya devletlerine göstermek için , kanıtlamak için , halkın desteğini almak için çeşitkli gazeteler çıkarmış ve Anadolu Ajansının kurulmasını sağlamıştır .

Kurtuluş Savaşı döneminde Minber Gazetesi , İrade-i Milliye , Hakimiyet-i Milliye , Ceride-i Resmiye gibi çeşitli gazeteler çıkarılarak basın yayın yolu ile davamıda haklı olduğumuz gösterilmek istenmiştir . Mustafa Kemal'in basına ne kadar önem verdiğini şu sözleri ile de anlayabiliriz :

*Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
*Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

*Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.