Özel Hayatın Gizliliği Ve Konut Dokunulmazlığı Hakkında Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Özel Hayatın Gizliliği Ve Konut Dokunulmazlığı Hakkında Bilgi Veriniz .

    0

Özel Hayatın Gizliliği Ve Konut Dokunulmazlığı Hakkında Bilgi Veriniz .

* Her birey aile yaşamına ve özel yaşamına saygı duyulmasını ister ve bu son derece de doğal bir durumdur . Özel yaşam gizlidir ve dokunulamaz , aile hayatının gizliliğine de dokunulamaz . Her birey kendi ile ilgili kişisel verilerin korunması isteme hakkına sahiptir . Bu hak bireyin kendisi ile ilgili olan veriler hakkında bilgilendirilmesi , bu verilere erişilmesi , bunların düzeltilmesi ve silinmesini talep etme ve amaçları yönünde kullanılıp kullanılmadığını da içerir . Kişisel veriler ancak kanunun onayladığı ya da ön gördüğü  hallerde bireyin  açık rızası ile işlenebilir .

Kişisel verilerin  korunmasına ilişkin usul ve esaslar ancak kanun ile düzenlemektedir .


* Kimsenin konutuna dokunulamaz . Milli güvenlik , kamu düzeni , suç işlenmesinin önlenmesi , genel ahlak ve genel sağlığın korunması veya başkalarının  özgürlüklerinin ve haklarının korunması nedenlerinden  bir veya bir kaçına bağlı olarak  usülüne göre verilniş hakim kararı olmadıkça , yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna  girilemez , kimsenin konutunda arama izinsiz yapılamaz ve kimsenin konutundaki eşyasına dokunulamaz . Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur , Hakim kararını  el koymadan önce 48 saat içinde açıklar aksi durumda  el koyma kendiliğinden kalkmaktadır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.