Mustafa Kemal'in Tarih Ve Edebiyat Sevgisi Hangi Okulda Başlamıştır ? Tarihi Ve Edebi Konulara İlgi Duymasının Nedenleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal'in Tarih Ve Edebiyat Sevgisi Hangi Okulda Başlamıştır ? Tarihi Ve Edebi Konulara İlgi Duymasının Nedenleri Nelerdir ?

    0

Mustafa Kemal'in Tarih Ve Edebiyat Sevgisi Hangi Okulda Başlamıştır ? Tarihi Ve Edebi  Konulara İlgi Duymasının Nedenleri Nelerdir ?

 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih ve edebiyat dersine ilgi duyması Manastır Askeri İdadisi'nde başlamıştır .  Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askeri İdadisinde tarih öğretmeni olan Mehmet Tevfik Bilge sayesinde tarihe ilgi duymaya başlamış ve tarih dersleri ile ilgili çeşitli kitaplar alarak okumaya başlamıştır . Yine Manastır Askeri İdadisinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  yakın arkadaşı olan Ömer Naci sayesinde ise edebiyata ilgi duymaya başlamış ve edebiyat ile ilgili çeşitli kitaplar almış , okumuş ve araştırmalarına devam etmiştir .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu okulda öğrenimini devam ettirirken  birçok düşünce adamlarının kitaplarını da okumuştur . Bu düşünce adamları şunlardır : Namık Kemal , Ziya Gökalp , Tevfik Fikre t, Celal Nuri gibi önemli düşünürlerdir . Namık Kemal'in Vatan şiirlerinde etkilenmiştir ve tarihe daha da bir ilgi duymaya başlamıştır. Mustafa Kemal geçmişini daha iyi öğrenmek için ve merak ettiği için, ve milletini sevdiği için tarihe ilgi duymaya başlamış onun için de askerliği seçmiş ve çok başarılı bir komutan, çok başarılı bir lider olmuştur .

“Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır : Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı . Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir, diyerek edebiyata neden  bu kadar çok önem verdiğini anlayabiliriz. Edebiyat güzel konulma yeteneğini artırdığı için, dilimizi daha iyi ifade edebilmek için her zaman edebi konulara ilgi duymuştur. Edebiyat ile ilgili bir başka sözü ise şudur:

“Türk çocuğu konuşurken, onun beyan ve anlatış tarzı; Türk çocuğu yazarken, onun ifade üslubu kendisini dinleyenleri, onun yürüdüğü yola gösterebilecek kabiliyeti sayesinde; Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecektir..”

“Beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedefleyici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.”


“Edebiyatın, her insan ve cemiyeti, bu cemiyetin hal ve geleceğini koruyan ve koruyacak olan her kuruluş için esaslı eğitim araçlarından biri olduğu kolayca anlaşılır…”Diyerek de edebiyata neden ilgi duyduğunu anlayabiliriz.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.