Medeniyetlerin Ortaya Çıkmasında Coğrafyanın Nasıl Bir Etkisi Olmuştur ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Medeniyetlerin Ortaya Çıkmasında Coğrafyanın Nasıl Bir Etkisi Olmuştur ?

    0

Medeniyetlerin Ortaya Çıkmasında Coğrafyanın Nasıl Bir Etkisi Olmuştur ?

Coğrafya insan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi ilkeleri ile inceleyen ve sonuçlarını  bir bütün halinde ortaya koyan bilim dalı demektir . Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın şu  şekilde etkileri olmuştur  :
-Medeniyetler genelde iklim koşullarının uygun olduğu yerleri seçmişlerdir . İklimlerin elverişli olduğu ve sulak alanların olduğu bölgelerde yaşamışlardır . İklimin uygun olduğu yer aynı zamanda verimli toprakların uygun olduğu yer anlamına da geliyordu . Verimli arazilere insanlar tarım ürünleri ekmişler ve daha sonra bundan geçimlerini sağlamışlardır . Ulaşım koşullarının uygun olduğu yerlere yakın alanlarda yerleşme kurmuşlardır .

Yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerlerde , bitki örtüsünün zengin olduğu yerlerde medeniyetler yaşamayı tercih etmişlerdir . Doğal zenginliği olan yerlerde  medeniyetler birbiri ile yarışmışlar ve buralara sahip olmak için de savaşlar yapmışlardır .

Doğal zenginliğin fazla olmadığı yerlerde medeniyetler devlet kurmamışlar bundan dolayı doğal zenginliğin fazla olduğu yerlerde devlet kurmuşlardır . Örneğin ; medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın önemini şu şekilde açıklayabiliriz . Mısır'daki Nil nehri orada yaşayanlar için büyük bir avantaj sağlamıştır . Nil nehri sayesinde buradaki insanlar tarım yapmışlar ve bu da yaşamlarına kolaylık sağlamıştır . Nil nehrinin ayrıca başka faydaları da olmuştur . Mısır Nil'in hediyesidir sözü de aslında coğrafyanın medeniyetlere etkisini gösterebilir . Su medeniyetlerin  bir bölgeyi tercih etmesinde çok önemli bir yere sahiptir . Çünkü su hayattır sözü boş yere söylenmemiştir . Suyun bol olduğu , yerleşme için uygun olan yerleri medeniyetler tercih etmiştir . İşte coğrafyanın etkisi medeniyetlerin orta çıkmasında bu şekilde etkili olmuştur .
 Not: Medeniyetlerin ortaya çıkmasında ayrıca şunlar da etkili olmuştur :
*Korunaklı Limanlar
*Yerleşik yaşama geçme
* Tolumlar arasındaki kültürel etkileşim
* İklim koşullarının düzelmesi
* Buzul Devrinin sona ermesi

* Ateşin bulunması gibi etkenler de medeniyetlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.