Kitle İletişim Araçlarının Temel Görevleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kitle İletişim Araçlarının Temel Görevleri Nelerdir ?

    0

Kitle İletişim Araçlarının Temel Görevleri Nelerdir ?

Kitle İletişim araçlarının temel görevleri şunlardır :
- Toplumu gündemden haberdar etmek , ülkemizde ve dünyada olan olaylardan anında haber alabilmek
- Ürünlerin tanıtımının yapılmasını sağlayarak ticari kazanç sağlamak
- İnsanları çeşitli konular hakkında bilgilendirmek
- Haberleşmeyi daha iyi sağlamak
- Haberleşmenin daha kolay yoldan yapılmasını sağlamak

- Çeşitli ilanların halka gösterilmesini sağlamak
- Eğitim ile ilgili programlar yapılarak eğitime katkı sağlamak

- Toplumsal sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
- Araştırdığımız bir bilgiyi en kısa yoldan bulabilmek
- Birden çok duyu organlarımıza hitap ederek daha etkili haberleşme ortamı oluşturmak
- Yabancı ülkeler hakkında bilgi edinmek
- Dünyada olan siyasi , sosyal ve kültürel konularda bilgi alışverişinde bulunmak
-  Çeşitli programlar yapılarak insanları hem eğitimek hem de eğlendirmek
- Çeşitli videolar , ses kayıtları , görseller kullanarak insanları araitırdığı konularda bilgi sahibi yapmak
-  Sağlık , eğitim , ekonomi ile ilgili olarak ükemizin gelişmişlik durumu hakkında bilgi vermek
- Olumlu ve olumsuz olan haberlerin toplum tarafından öğrenilmesini sağlamak
- Toplumdaki insanların daha iyi yetişmesi için toplumu bilinçli bir toplum haline getirmek
- Gerçekleri insanlara aktarmak
- İletişim kurmayı sağlamak
- İnsanları duygusal yönden etkilemek , sosyal yönden etkilemek , siyasi yönden etkilemek vb.

Telefon, internet, televizyon, radyo vb. Kitle iletişim araçları arasında yer alır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.