Islahat Fermanı'nın Maddeleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Islahat Fermanı'nın Maddeleri Nelerdir ?

    0

Islahat Fermanı'nın  Maddeleri Nelerdir ?

Islahat Fermanının maddeleri şunlardır :
- Müslüman olmayanlar Müslümanlar ile  mahkemede eşit şahitlik yapma hakkına sahiptir . ( İslam Hukukuna göre eşit olmayan bu hükümle  birlikte İslam hukukuna ait olan bir uygulamanın da kaldırılması anlamına gelmektedir. )
- Müslüman olmayanlar İl Genel Meclisi'ne üye olabileceklerdir . ( Bu madde ile Gyrimüslümler  yerel yönetimlere katılma hakkı  elde etmiştir . )
- Gayrimüslimler memur olabileceklerdir . ( Bu madde ile de Gayrimüslimler yönetici sınıfına dahil olmuştur . )

- Yabancı uyruklu olanlara mülk edinme hakkı tanınacaktır . ( Amacı şudur . Paris Konferansında  yabancı devletlerin desteğini kazanmaya yöneliktir . )

-  Gayrimüslimler askeri okullara girebilecektir . Askerlik yapacaktır . Cizye vergisi kaldırlacaktır . Askerlik yapmak istemeyen Gayrimüslimler  ise Bedel-i Nakdi  vergisi vererek askerlikten muaf tutulacaktır . ( buradaki maddede eşit olmayan bir durum vardır . Yurttaşlık hukuku açısından eşit bir durum yoktur . Bu madde ile Gayrimüslimler Müslümanlara göre daha avantajlı olmuşlardır. )
- İşkence, dayak , angarya yasaklanacaktır .
- Müslüman olan ve Müslüman olmayanlar arasındaki davalara bakacak olan Karma Mahkemeler olacaktır .
- Kilisenin koyduğu vergiler kaldırılacaktır , patrikhane ömür boyu görev yapacaktır .
- Gayrimüslimler  hastane ve okul açabileceklerdir .
- Gayrimüslimler  banka ve şirket kurabileceklerdir .
Islahat Fermanında şu açıklamalar yer almıştır :  İltizam Sisteminin uygulanması , can , mal ve namus güvenliğinin devlet garantisi altında olması , mahkemelerin adil ve açık olması , rüşvet ve iltimasın yasaklanması , vergide adalet olması .

-  Gayrimüslimler aşağılanmayacaktır ve din ve vicdan özgürlüğüne sahip olacaklardır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.