İrade-i Milliye Gazetesinin Kuruluş Amacı Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İrade-i Milliye Gazetesinin Kuruluş Amacı Nedir ?

    0

İrade-i Milliye Gazetesinin Kuruluş Amacı Nedir ?

İrade-i Milliye Gazetesinin kuruluş amacı şudur :
- Heyet-i Temsiliyenin görüşlerini millete anlatmak ve bu doğrultuda  kamuoyu oluşturmak  için çalışmalarda bulunmuş olan bir gazetedir .
- İrade-i Milliye Gazetesi milli mücadelenin doğrudan doğruya  sözcülüğünü yapan ilk gazete olması bakımından önemlidir .
-İrade-i Milliye Gazetesinin  İlk yazılarının bir kısmını Mustafa Kemal Atatürk yazmıştır .
- İrade-i Milliye Gazetesi  14 Eyül 1919'da  Sivas Kongresi'nde çıkartılması kararlaştırılmış olan bir gazetedir .

 Not: Milli Mücadeleyi destekleyen diğer yayın organlarından bazıları ise şunlardır :

-İkdam
- Vakit
- Hakimiyet-i Milliye
-  Yeni Adana
- Küçük Mecmua
- Anadolu
- Tercüman
- İstikbal
- Işık
- Emel
- Ahali
- Açıksöz
- Babalık
- Tanin
- Hadisat
- Sebilürreşad
- Tasvir-i Efkar
- İleri
 Yenigün
- Hukuk- u Beşer
- Ses
- Albayrak
- Açıksöz
- İstikbal
Not: Milli Mücadeleye karşı olan, destek vermeyen yayın organları ise şunlardır:
* Türkçe İstanbul
* Alemdar
* Zafer
* Köylü
* Peyam-ı Sabah
-* Ferda
* Aydede
* Ümit
* İrşad

* Selamet gibi gazatelerde Milli mücadeleye destek olmayan gazetelerdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.