Eskiden İnsanlar İletişim Kurmak İçin Ne Tür Yöntem Ve Araçlar Kullanmış Olabilirler ?

Eskiden İnsanlar İletişim Kurmak İçin Ne Tür Yöntem Ve Araçlar Kullanmış Olabilirler ?

Eskiden elektrik olmadığı için doğal olarak ampüller de yoktu . İnsanlar iletişimi çeşitli yollardan sağlamaya çalışıyorlardı . İnsanlar şu iletişim araçlarını kullanmışlardır :
- Tamtam : İlk insanların kullandığı iletişim aracıdır . Tam tam vurmalı bir çalgıdır . İnsanlar bunun ile haberleşmeyi sağlıyordu .
- Mağaraya çizilen resimler sayesinde haberleşme sağlanıyordu .  İlk insanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak açıklayamadığı için resim çizerek haberleşmeyi ve iletişimi sağladıkları düşünülüyor .
- Duman ve ateşle haberleşme sağlanıyordu ve bu şekilde iletişim kurulmuş olunuyordu . Duman ve ateşle haberleşme ise Kızıderililer zamanında olduğu biliniyor .

- Yazının bulunması ile birlikte insanlar posta güvercinleri ile haberleşmeye başlamışlardır . Bu posta güvercinleri özel bir eğitimden geçtikten sonra insanların biribiri ile iletişimini sağlıyordu .

- Ulak ile iletişim sağlanmaktaydı . Bilindiği gibi ulak Osmanlı Devleti  zamanında da vardı . Ulak kelime anlamı olarak da haberci  demektir .
- Mektup ile haberleşme sağlanmaya başlamıştır . Yazı ve kağıdın bulunması ile mektup ile iletişim kurulmaya başlanmış ve bu durum haberleşmeyi daha da kolaylaştırmıştır .
- Daha sonraları gazete ile haberleşmeye başlandı
- Gazeteden sonra dergi sayesinde iletişim kurulmuştur .
- Telgraf sayesinde de iletişim kurulmuştur .
- Daktilo sayesinde iletişim kurulmuştur .
- Ahizeli telefon kullanılmaya başlanması ile birlikte insanlar birbiri ile daha kolay haberleşmeye başlamıştır ve aynı zamanda birbirilerinin seslerini de duymaya başlamışlar ve karşı tarafa konuşmalar sayesinde duygular da geçmiştir .
- Daha sonraları gramafon kullanılmıştır .
- Radyo kullanılmıştır . Radyo sayesinde iletişim daha da kolay sağlanmaya başlanmıştır .
- Televizyon sayesinde iletişim daha da ileri bir boyut kazanmıştır . İnsanlar gündemden ve dünyada olan haberlerden haberdar olmaya başlamışlardır .
- Faks makinesi iletişimi sağlamıştır .
- Bilgisayarın ortaya çıkması ile iletişim daha da kolaylaşmaya başlamıştır .
- Cep Telefonu kullanılmaya başlanmıştır .
- İnternet kullanımı sayesinde iletişim  büyük ivme kazanmıştır .
- Sosyal medyanın kullanılması ile birlikte daha da hız kazanmıştır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)