Atatürk'ün Açılışına Öncülük Ettiği Gazete ve Ajanslar Hangileridir ?

Atatürk'ün Açılışına Öncülük Ettiği Gazete ve Ajanslar Hangileridir ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal milli Mücadele döneminde halkımızın davasında haklı olmasını basın yayın yolu ile dünyaya kanıtlamk istemiş ve bu kararlılığı da milletimizin başarıya ulaşmasından sonra esir olan milletlere örnek olmuştur . Mustafa Kemal'in öncülük ettiği gazateler şunlardır :
1)Minber Gazetesi:
* Mustafa Kemal Minber gazetesini Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra  Fethi Bey ile birlikte İstanbulda yayınlamıştır .
* Minber gazetesinin açılma kararı 14 Eylül 1919'da  Sivas Kongresi'nde kararlaştırılmıştır .

2)İrade-i Milliye gazetesi:
* İrade-i Milliye Gazetesinin açılma amacı şudur :
Heyet-i Temsiliyenin milli mücadele ilgili düşüncelerini , görüşlerini millete anlatmak ve böylece milletin desteğini sağlamak ve bir kamuoyu oluşturmaktır .

*İrade-i Milliye gazatesinin ilk yazılan yazılarının bir kısmını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal yazdırmıştır .
* İrade-i Milliye gazatesinin en önemli özelliği ise şudur : Ulusal mücadelenin doğrudan sözcülüğünü yapan ilk gazete olması bakımından önemlidir .
3) Hakimyet-i Milliye gazetesi:
* İlk yazılarından bir kısımını Mustafa Kemal yazdırmıştır .
* 10 Ocak 1920 yılında Heyet-i Temsiliyenin Ankara'yı merkez yapmasından sonra  çıkarılan bir gazetedir .
- Hakimiyet-i Milliye gazetesinin en önemli özelliği şudur : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yarı resmi organıdır .
4) Ceride-i Resmiye gazetesi :
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin resmi gazetesidir.
4. Anadolu Ajansı:
-Anadolu Ajansının kurulma amçları şunlardır:
* Milli mücadeleyi kazanmak için gazetelere araç ve gereç desteğinin sağlanmak istenmesi
* Milli siyeset ile ilgili çelişkili haberlerin olmasını engellemek
* Milli Mücadeleye zarar vermek isteyen, karalamak isteyen iç ve dış propagandalara karşı halkı bilinçlendirmektir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)