Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı ve Eyalet Teşkilatı Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı ve Eyalet Teşkilatı Hakkında Bilgi

    0

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı ve Eyalet Teşkilatı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti'nde İstanbul  dışında kalan tüm yerler taşra teşkilatı kapsamındadır .Ülke sınırları genişledikçe  yeni eyaletler oluşmuş ve bu eyaletlere de  yöneticiler atanmıştır . Böylece  devlet idaresi kolaylaştırılarak merkezi otorite de güçlenmiştir . Osmanlı Devleti'nde eyaletler saliyaneli eyaletler ve saliyanesiz eyaletler olarak iki bölümde incelenir .
Osmanlı Devleti'nde Saliyanesiz Eyaletler şunlardır :
- Budin
- Rumeli
- Halep
- Bağdat

- Musul
- Sivas

- Diyarbakır
- Şam
- Bosna
- Anadolu
- Karaman

Osmanlı Devleti'nde Saliyaneli Eyaletler ise şunlardır :
- Trablusgarp
- Cezayir
- Tunus
- Mısır
- Yemen
- Habeş.
Osmanlı Devleti'nde İmtiyazlı Hükümetler ise şunlardır:
- Kırım
- Erdel
- Eflak
- Boğdan
- Hicaz
Not : Osmanlı Devleti'nde Saliyaneli Eyaletlerde ( Yıllıklı Eyaletler )  İltizam Sistemi uygulanmıştır . Bu sistemle elde edilen gelirler hazineye aktarılmıştır .
Not : Osmanlı Devleti'nde Saliyanesiz Eyaletlerde (Yıllıksız Eyaletler ) ise  tımar sistemi uygulanmıştır . Bu sistemde haziye para girmemiştir .

Not : İmtiyazlı Hükümetler ise iç işlerinde serbest , dış işlerinde ise Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmıştır .  Yöneticileri Osmanlı Devleti tarafından atanan ayrıcalıklı ya da İmtiyazlı Hükümetler bulunmaktaydı . İmtiyazlı Hükümetler ihtiyaç durumunda Osmanlı Devleti'ne askeri destek de verirdi .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.