Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgiler

    0

Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken Önlemler Hakkında Bilgiler

Doğal afetler can ve mal kaybı yaşanmasına neden olur. Doğal afetlerden bir kısmını önceden tahmin edebilirken, bir kısmını ise önceden tahmin edemeyiz . Doğal afetlerden korunmak için çeşitli önlemler almak zorundayız . Bundan dolayı afet yönetimi ve planlaması yapılmalıdır .
Afet planlamaları afet öncesi , afet sırası ve afet sonrası olarak üç şekilde incelenmelidir .
1) Afet öncesinde yapılması gerekenler şunlardır:
- Afet yönetimi ve planlaması iyi bir şekilde yapılmalıdır .
- Doğal afetlere karşı hazırlıklar yapılmalı ve çeşitli önlemler alınmalıdır .
-  Risk taşıyan afet bölgeleri belirlenmeli ve oralarda gereken önlemler  alınmalıdır .
-  Çeşitli tatbikatlar yapılmalı .

-  İzleme, erken uyarı ve ikaz sistemi kurulmalıdır .
-  Afetlere karşı hazırlıklar yapılmalıdır .

2) Afet sırasında yapılması gerekenler şunlardır :
- Afet  olayına  müdahale edilmeli ve arama ve kurtarma çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır .
-   Su, yiyecek, ilaç temini ve dağıtımı yapılmalıdır .
- İlk yardım ve tedavi süreci hemen başlatılmalıdır .
3) Afet sonrasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Afetlerden sonra iyileştirme ve yeniden düzenleme, derleme faaliyetleri yapılmalıdır .
- İyileştirmeye yönelik bir takım faaliyetler yapılmalıdır . Bunun için de geçici iskan bölgeleri oluşturulmalı , sağlık alanında , eğitim alanında , haberleşme ve ulaşım alanında çeşitli önlemler alınmalıdır .
- Yeniden inşa  yapılması için de  kalıcı evler, enerji nakil hatları , kanalizasyon ve içme suyu gereksinimlerinin karşılanması için  çalışmalar yapılmadır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.