Ahilik Teşkilatının Özellikleri Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Hakkında Bilgi

    0

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Hakkında Bilgi

 Türk İslam Devletlerinde  ticari hayatı geliştirmek amacı ile  şu teşkilatlar kurulmuştur .
* Fütüvvetler
* Ahilik
* Lonca
Bu üç teşkilat da esnaflar arasında  dini dayanışmayı ve mesleki dayanışmayı sağlamaktadır . Abbasilerde Fütüvvet( kardeş , yiğit ) Teşkilatı denen  esnaf örgütlenmesi şeklinde işlev görürken Türk İslam Devletlerinde ise Ahilik ve Lonca  şeklinde yapılandırılmıştır .

Ahilik Teşkilatının Özellikleri şunlardır :
- Ailik ilk olarak  Ahi Evran tarafından  Debbağlar yani derici esnafı tarafından  oluşturulmuştur .
- Ahi Evran 13.yy'da  Kırşehir'de yaşamış olan  Selçuklu döneminin ilim insanlarındandır .

- Ahilik Teşkilatı  Türk İslam  kültrüne özgü bir teşkilattır .
- Ahi Teşkilatının başında bulunan kişilere  Ahi Baba denilmiştir .
- Ahilik Teşkilatının da kendine göre bir hiyerarşisi bulunur . Çıraklık , Yamaklık , Kalfalık ve Ustalık .
- Ahilik Teşkilatı Kadılar tarafından denetlenmiştir .
- Halka yönelik mesleki eğitim vermiştir .
- Esnaflar arasında mesleki ve dini dayanışmayı artırmıştır .
- Üreticinin ve tüketicinin haklarını korur .
- Esnafın halk ve devlet ile olan ilişkilerini düzenler .
- Esnaflar arasında rekabeti azaltır .
- İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlar .
- Ticareti geliştirir .
- Bayındırlaşmayı sağlar .
- Ekonomiye katkı sağlar ve ekonomiyi geliştirir .
- Kalite standartlarına uygun  üretim yapılmasını sağlar .
- Esnaflar kazandıklarının bir kısmını Ahi sandıklarına bırakır. Sandıkta yer alan gelir ile de yardıma ihtiyacı olanlar için harcanır .
- Ahilik Teşkilatı Fütüvvetname  denen meslek ilkelerine göre  idare edilmiştir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.