Türk İslam Devletleri Mimari Eserleri

Türk İslam Devletleri Mimari Eserleri
1. Karahanlılar:
- Kuzey Türbe
- Güney Türbe
- Karahanlılar Döneminin ilk camisi olan Mezar-ı Şir Kebir Cami.
- Orta Türbe.
- Akçakale Kervansarayı.
- Ribat- ı Melik.
- Kışlak Hazara Cami.
- Talhatan Baba Cami
- Buhara Hakim Tirmizi Cami.
-Özkent Minare.
-Tirmiz Sarayı.
- Kurtlu Tepe Şehir  Kervansarayı.
- Kalan Minare.
- Buhara Muğlak Attari Cami
- Arap Ata Türbesi.
- Ayşe Bibi Türbesi.
-Özkent Türbeleri.

- Semerkant Registan Türbesi
- Balacı Hatun Türbesi.
-Buhara Namazgah Cami
- Şeyh Fazl Türbesi

2. Gazneliler:
-  Leşker-i Bazar Ulu Cami.
-Ali Cazip Bey Türbesi.
-Beyhakiye Medresesi.
-Arasul Felek Cami.
- Leşker-i Bazar Sarayı
- Zafer Kuleleri.
- Sadiye  Medresesi.
- Ribat- ı Çahe Kervansarayı
-Ribat- ı Mahi Kervansarayı.

3. Büyük Selçuklular:
-Mümine Hatun  Türbesi.
- İsfahan Mescid-i Cuma Cami
- Ardistan Cami.
-Kümbet-i Ali Türbesi.
-Ribat-ı Şerif.
-Ribat- ı Zafarani.
-Ribat- ı Anuşirvan.
- Sultan Sancar Türbesi.
- Bağdat Nizamiye Medresesi.
- Rey Medresesi.
- Zevvare Mescid-i Cuma.
-Çihil Duhteran Türbesi.
-Horasan Hargird Medresesi.
- Meraga Kümbet-i Surkh.
-  Kazvin Mescid-i Cuma.
- Kazvin Haydariye Mescidi.
-Gülpayegan Mescid- i Cuma.
Anadolu Selçuklular Dönemi Mimari Eserleri
* Camiler:
- Konya Alaeddin Cami.
- Malatya Ulu Cami.
- Gök Medrese Cami ( Amasya)
- Burmalı Minare Cami ( Amasya).
- Niğde Alaeddin Cami.
- Afyon Ulu Cami.
-Arslanhane Cami.
-  Sivas Ulu Cami.
- Kayseri Hacı Kılıç Cami.
- Sivrihisar Ulu Cami.
b) Medreseler:
- Çay Medresesi.
- Sivas Gök Medrese.
- Konya Karatay Medresesi.
- Konya İnce Minareli Medrese.
- Konya Sırçalı Medrese.
- Caca Bey Medresesi.
- Kayseri Hatuniye Medresesi
- Sivas Çifte Minareli Medrese.
- Sivas Buruciye Medresesi.
- Erzurum Çifte Minareli Medrese
- Kayseri Seracettin Medresesi.
- Kayseri Huand Medresesi.
c) Kervansaraylar:
- Alara Han
- Evdir Han
- Sarı Han
- Sultan Han
- Çiftlik Han
- Öresun Han
- Ağzıkara Han
- Ezine Pazar Han
- Altınapa Han
- Çay Han
- Zazadin Han
d) Külliyeler:
- Hacı Kılıç Külliyesi
- Hunad Hatun Külliyesi
e) Kümbetler:
- Sırçalı Kümbet
- Kırşehir  Melikgazi Kümbeti.
- Kayseri Döner Kümbet
-  Emir Saltık Kümbeti
- Sivas Şeyh Hasan Bey Kümbeti
- Konya 2. Kılıçarslan  Kümbeti
f) Darüşşifalar:
-  Torumtay Bimarhanesi
- Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi
- 1. Keykavus Şifahanesi
-
g) Saray ve Köşkler:
- Konya Alaeddin Sarayı
- Kayseri Haydar Bey Köşkü
- Kayseri Hızır İlyas Köşkü
- 2. Kılıçarslan Köşkü
- Kayseri Keykübadiye Sarayı
- Beyşehir Kubadabad Sarayı.
Beylikler Dönemi Sanat Eserleri:
1. Saltuklular:
- Erzurum Kale Cami
- Erzurum Ulu Cami
- Üç Kümbetler
- Mama Hatun Türbesi
2. Mengücekler:
- Divriği Turan Melik Şifahanesi
- Divriği Ulu Cami
3. Danişmentliler:
- Kayseri Ulu Cami
-  Niksar Ulu Cami
- Kayseri Kölük Cami
- Emir Gazi Kümbeti
- Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi
4. Artuklular:
- Diyarbakır Ulu Cami
- Mardin Ulu Cami
- Kızıltepe Ulu Cami
- Şehidiye Medresesi
- Diyarbakır Marufiye Medresesi
- Diyarbakır Mesudiye Medresesi
- Mardin Hatuniye Medresesi
- Silvan Ulu Cam
- Diyarbakır Malabadi Köprüsü
- Semanin Medresesi
- Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü
5. Aydınoğulları:
- Selçuk İsa Bey Cami
- Birgi Ulu Cami
6.) Saruhanoğulları:
- Manisa Ulu Cami
7. Menteşeoğulları:
- Milas Firuz Bey Cami
- Balat İlyas Bey Cami
- Manisa İshak Bey Medresesi
- Peçin Ahmet Gazi Medresesi
8.) Germiyanoğulları:
- Kütahya Vacidİye Medresesi
9)  Hamitoğulları:
- Antalya Taş Medrese
- Antalya Yivli Minare Cami
-Antalya Mehmet Bey Kümbeti.
10) Ramazanoğulları:
-Adana Ulu Cami.
11) Karamanoğulları:
- Aksaray Zinciriye  Medresesi
- Niğde Ak Medrese
- Karaman Emir Musa Medresesi
- Hatuniye Medresesi
- Alaeddin Bey Kümbeti
12) İlhanlılar:
- Amasya Bimarhanesi
- Kayseri Sırçalı Kümbeti
-Erzurum Yakutiye Medresesi
- Sivas Güdük Minare Kümbeti
- Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti
-  Erzurum Ahmediye Medresesi
13) Karakoyunlular:
- Ahlat Erzen Hatun Kümbeti
- Gevaş Halime Hatun Kümbeti
14) Akkoyunlular:
- Ahlat Bayındır Kümbeti
- Mardin Sultan Hamza Kümbeti
15) Eretnaoğulları:
- Kırşehir Aşık Paşa Kümbeti

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top