Türklerin İslamiyet'i Kabul Etme Sebepleri Maddeler Halinde - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türklerin İslamiyet'i Kabul Etme Sebepleri Maddeler Halinde

    0

Türklerin  İslamiyet'i Kabul Etme Sebepleri Maddeler Halinde

* Çinler ile Abbasiler arasında yaşanan savaşı Abbasiler kazanmıştır . Çünkü Abbasilere Karluk , Yağma , Çiğil , Tuksi ve Basmil gibi boylar yardım etmiş ve Abbasi Devleti ile ortak hareket etmişlerdir . Talas Savaşı İle Çin egemenliği Orta Asya'da engellenmiştir . Talas Savaşı ile Karluk , Yağma , Çiğil , Tuksi, Basmil gibi boylar kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır . Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri şunlardır :

* İslamiyet'te de Tek Tanrı inancının olması ,
* Her iki toplumun da temizliğe çok önem vermesi ,

* Türkler de Cihan politikası hakimiyeti ile İslamiyetteki Cihat anlayışının benzerlik göstermesi ,
* İslamiyet'te  hoşgörünün var olması ,
* Müslümanlardaki evliyalık ile Türklerdeki ozan ve kamlığın benzer olması ,
* Her iki toplumda da Ruhban sınıfının olmaması ve din adamlarına ayrıcalık verilmemesi ,
* Ahlakı yönlerin benzerlik göstermesi . Her ki toplumda da yalan söylemek , iftira atmak , hırsızlık ve haksızlık yapmanın hoş görülmemesi ,
* Cennet ve cehennem inancı ile kurban kesme inancının Türklerde de olması gibi sebeplerden dolayı Türkler kitleler halinde İslam dinini kabul etmeye başlamışlardır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.