Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir ? Araştırınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir ? Araştırınız .

    0

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerden birisi olması ne anlama gelmektedir ? Araştırınız .

Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak insan haklarından yana olduğunu göstermiş ve  insancıl düşünce sisteminin var olması gerektiğini kanıtlamıştır . Ülkemiz demokrasiye , insan haklarına inandığını ve bunu kabul ettiğini bu sözleşme ile göstermiştir .  Eğer ülkemizde insan haklarını ihlal eden bir durum yaşandığında bu problem ülkemizde çözülmediği zaman haksızlığa uğrayan her kimse haksızlığını gidermek için  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne  başvurma hakkına sahiptir . 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamak ülkemize   saygınlık sağlamıştır . Ülkemizin insan hakları konusunda son derece hassas olduğunu ve bu hakları her zaman savunduğunu kanıtlamıştır . 

Ülkemizde yaşayan insanlar arasında hiçbir şekilde ve hiçbir yönden ayrım yapılmayacağı kabul edilmiş ve Türkiye'nin insani değerlere , insan haklarına  ne kadar fazla değer verdiği başka ülkelere de kanıtlanmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Maddeleri (  4 Kasım 1950)
- Hiç kimseye işkence yapılamaz .
- Herkesin yaşama hakkı yasalar ile korunur .
- Herkes düşünce , vicdan  ve din özgürlüğüne sahiptir .
- Hiç kimse kul veya köle olarak tutulamaz .
- Herkes barışçıl amaçlar ile toplantı yapabilir .
- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz .

- Herkes güvenli ve özgürlük hakkına sahiptir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.