Toplumun Temel İhtiyaçları nelerdir ?

Toplumun Temel İhtiyaçları Nelerdir?

İnsan  toplum içinde yaşadığı için ve kendisinin yaşamını devam ettirebilmesi için birtakım ihtiyaçları bulunur . Bu ihtiyaçlar şunlardır :
* Fiziksel ihtiyaçların karşılanması gerekir . Yani birey  yeme içme , uyuma , dinlenme , temizlenme gibi  gereksinimlerini karşılamak zorundadır .
* Güvenlik İhtiyacı ,
*  Ait Olma İhtiyacı ,
* Sağlık ,
* Eğitim ,
* Adalet ,
* Sosyal Haklar ,
* Çevrede yaşama gibi birçok ihtiyaçlarımız vardır .

Not: Maslow'a göre ihtiyaçlar hiyerarşisi şu şekildedir :
* Fizyolojik İhtiyaçlar : Yeme- içme , cinsellik ,  nefes alma..vb
* Güvenlik İhtiyaçları :  Kişinin kendisini ve ailesini güven içinde hissetmesi ,

* Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı :  Kişi başka kimseler ile iletişim kurmak ister . Toplumda yakınlık kurmak ve ait olma duygusuna , kabullenme duygusuna sahip olmak ister .
* Değer İhtiyaçları :  Başka kimseler tarafından benimsenmek , tanınmak , yaptığı işte yetenekli ve başarılı olmak ister .
* Kendini gerçekleştirme İhtiyacı : Tüm yukarıdaki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kendini gerçekleştirme sağlanır . Kişinin tatmin olması , bireyin potansiyelini ortaya çıkarması kendini gerçekleştirmedir . Kendini gerçekleştirmiş olan insanlar şu özellikleri taşır :
- Kendisini ve başkalarını olduğu gibi kabullenir .
- İyi bir mizah anlayışına sahiptirler .
- Davranışları içtendir .
- Düşünceleri içtendir .
- Daha çok problem üzerinde yoğunlaşan kimselerdir .
- Az insanla derin ilişkiler kurarlar .
- Hayata nesnel bakarlar ve objektif davranırlar .
- Hayatın temel tecrübelerini değerlendirirler .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)