Siz Olsaydınız Tarım Sektörünü Desteklemek ve Daha da Kalkındırmak İçin Neler Yapardınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Siz Olsaydınız Tarım Sektörünü Desteklemek ve Daha da Kalkındırmak İçin Neler Yapardınız ?

    0

 Siz Olsaydınız Tarım Sektörünü Desteklemek ve Daha da Kalkındırmak İçin Neler Yapardınız ?

Tarım sektöründe daha iyi gelişme ve daha çok ekonomik gelir elde etmek için şunların yapılmasını sağlardım . Öncelikle hangi bölgede yaşıyorsam o bölgenin iklimine uygun olarak ve verimi yüksek olan tarım ürünleri eker ya da meyveler üretmek için çeşitli fidanlar dikerdim . Tarım sektöründen daha fazla verim elde etmek için büyük ağaçlar dikip yıllarca çok meyve vermesini beklemek yerine daha çok genç bodur ağaçlar dikerdim . Böylece kısa zamanda daha çok ürün elde eder ve daha çok ekonomik gelir elde eder ülkeme fayda sağlardım . Daha sonra toprağımızın kaliteli bir toprak olması için ülkemde küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşmasını sağlardım . Çünkü koyun , keçi gibi küçükbaş hayvanların dışkısı toprak için çok faydalı olduğu için ve kaliteyi artırdığı için buna öncelik verirdim .

Zararlı böceklerin tarım ürünlerine zarar vermemesi için gerekli olan ilaçları zamanında ve mevsiminde ağaçlara sıkardım . Çiftçilerin sorunlarını çözer , neye ihtiyaçları olduğunu anlar ve ona göre bir plan hazırlardım  . Çiftçiye yıllık ödenekler ve krediler sağlardım .


Verilen ödeneklerin devlet eliyle karşılıksız verilmesini sağlardım  . Toprağa çok fazla kimyasal ilaçlar atmazdım . Daha büyük meyveler olsun diye aşırı gübre kullanmazdım . Eğer  o yıl kuraklık ve don olayları oldu ve çiftçiler de bundan zarar gördüyse devlet olarak çiftçilerin ekonomik anlamada o yılı sıkıntılı geçirmemeleri için her türlü yardım yapılmasını sağlardım . Don olayını az da olsa engellemek için yeni projeler yapılmasını sağlar naylon şeklinde geniş parçalar yapar ve bu naylon parçaların donu engellemesini sağlardım . Böylece çiftçi zarar  görmemiş , ülke de ekonomik olarak zarar görmemiş olurdu . Tarımda modern yöntemlerin ülkemde uygulanmasını sağlardım . Böylece elde edilen verim yüksek olurdu . Tarlayı , bağı , bahçeyi sulamak için farklı sulama yöntemleri geliştirilmesine öncülük ederdim . Halkımızı tarıma önem vermek için bilinçlendirirdim . Nadasa toprak bırakılmamasını sağlar . Tarladaki otları yakmak yerine oradan taşınmasını sağlardım . İnsan sağlığını tehlikeye atan tarım ürünlerin ekilmesine izin vermezdim . Belli tarım ürünlerinin devlet kontrolünde ekilmesini sağlardım . Tarım ile ilgili yeni kooperatifler kurar ve ziraat mühendisleri ile devamlı irtibat halinde olurdum . Çok iyi ürün yetiştiren çiftçilere her yıl özel hediyeler verilmesini sağlardım . Örneğin bir araba  ya da tarlasını sürmek için traktör hediye ederdim . Çabuk bozulan ürünlerin kolayca yerine ulaşması için o tarım ürünün yanına yeni fabrikalar kurardım . Yere düşen sebze ve meyvelerin meyve suyu olması için onları gerekli olan yerlere ulaştırırdım . Çiftçinin ürününe yüksek ücret verirdim ki çiftçi ürettiği ürünün faydasını görebilsin . Tarım alanında yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder , birim alandan verimin yüksek olması için her türlü çalışmaların yapılmasını ve bunların ülkemde de uygulanmasını sağlardım . Tarımı özendirecek etkinlikler yapardım . Sağlığımız için uygun olan sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine önem verirdim . Yani ilk önce insan sağlığını ön planda tutardım . Kısacası gerekli olan her şeyin yapılması için yoğun uğraşlar verirdim .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.