Reform'un Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Reform'un Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

    0

Reform'un Nedenleri  Ve Sonuçları Nelerdir?

Reform 16.yy'da Almanya'da başlamış ve diğer Avrupa Ülkelerini de etkileyen , Katolik Kilisesi'nde meydana gelen köklü değişimlerin genel adıdır .
Reform'un Sebepleri Şunlardır:
* Katolik Kilisesi'nde yaşanan bozulmalar,
* İncil ulusal dillere çevrilince Kilise'nin yalanlarının , oyunlarının ortaya çıkması ,
* Matbaa ve kağıdın kullanımının yaygınlaşması ,
* Rönesans Hareketleri ile  skolostik felsefenin yıkılması ve bunun sonucunda Hümanizm'in, eleştirel bakışın , pozitif düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesi ,

Reform Hareketlerinin Almanya'da Ortaya Çıkmasının Nedenleri ise şunlardır:
* İncil'in ilk defa Almanya'da Luther tarafından çevrilmesi ,

* Almanya Halkının  daha sonradan Hıristiyanlığı kabul etmesi , din adına kandırılmaya büyük tepkiler vermesi ,
* Alman halkının daha yoksul olması ,
* Almanya'daki prensliklerin Papa ile ortak hareket eden Kral Şarklen'e karşı tepki duymaları gibi nedenler Almanya'da Reform hareketlerinin başlamasına neden olmuştur.

 Reform Hareketlerinin Sonuçları:
* Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur . Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. ( İngiltere'de Anglikanizm, Almanya'da Protestanlık, İskoçya'da Prespiteryenlik, Fransa'da Calvenizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır .
* Fransa'da Calvenizm  Calven'in başlattığı 1598 Nantes Fermanı ile serbest bırakılmıştır .
* İngiltere'de  Reform hareketlerini başlatan ise İngiliz kralı olmuştur ve İngiltere'de Anglikanim mezhebi gibi mezhepler ortaya çıkmıştır .
* Martin Luther tarafından Almanya'da başlatılan  Reform hareketli uzun yıllar savaşlara sebep olmuş ve Almanya'da Protestanlık Ogsburg Antlaşması ile serbest bırakılmıştır .
* Reform Hareketleri sonucunda  kiliseye ve din adamlarına duyulan güven daha da sarsılmış ve azalmıştır. Bunundan dolayı Katolik Kilisesi kendini düzeltmek için çalışmalara , kendine çekidüzen vermek için çalışmalara başlamıştır .
* Eğitim kilisenin kontrolünden çıkarılmıştır.

* Engizasyon Mahkemeleri kurulmuş ve tekrardan Kilise'nin otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.