Padişah Yerine sadrazamın divana başkanlık yapmaya başlaması , divan üyelerinin karar alma süreçlerine nasıl etki etmiş olabilir ? Tartışınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Padişah Yerine sadrazamın divana başkanlık yapmaya başlaması , divan üyelerinin karar alma süreçlerine nasıl etki etmiş olabilir ? Tartışınız .

    0

Padişah Yerine sadrazamın divana başkanlık yapmaya başlaması , divan üyelerinin karar alma süreçlerine nasıl etki etmiş olabilir ? Tartışınız .

Divan toplantılarında her zaman son söz padişaha aitti . Padişah sözünü bitirmeden toplantı bitmezdi . Daha sonra divan toplantılarına padişah değil sadrazam başkanlık yapmaya başlamıştır .Divan Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar  hükümdar başkanlığında toplanmış , daha sonra ise  divan başkanlığını Sadrazam yapmaya başlamıştır . Divan toplantılarına Padişah yerine Sadrazam başkanlık yapmaya başlayınca  divan üyeleri düşüncelerini daha rahat ifade etmeye başlamışlardır .

Çünkü padişah ile direk konuşunca padişahtan biraz çekiniliyordu fakat Sadrazam padişah soyundan gelmediği için , tıpkı kendileri gibi görev yapan biri olduğu için  karar alma ve tartışma süreçleri daha rahat geçmeye başlamıştır .


Her ne kadar padişah yerine bu görevi Sadrazam devam ettiriyor olsa da Padişah da  divan toplantılarını bir kafes penceresinin ardından seyretmiştir . Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren Divan kararları padişaha arz edilmeye başlanmıştır . Arz usulü denilen bu farklı ve yeni uygulama Divan-ı Hümayun’un  yönetimdeki önemini azaltır nitelikte olmaya başlamıştır . Divan içindeki üye sayısı zamanla daha da çoğalmaya başlamıştır . Topkapı Sarayı’nda toplanılmaya başlanmış daha sonraları  toplantı yeri Sadrazam konağı olan Bab- ı Ali’ye taşınmıştır . Divan kararları Mühimme defterlerine kaydedilmiştir . Divanıhumayun 2. Mahmut döneminde kaldırılmış yerine nazırlıklar yani bugünkü Bakanlıklar kurulmuştur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.