Milliyetçilik İlkesinin Amacı Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Milliyetçilik İlkesinin Amacı Nedir ?

    0

Milliyetçilik İlkesinin Amacı Nedir ?

Milliyetçilik ilkesinin amacı şudur : İnsanlar arasında ayrım yapmadan , toplumun tüm kesimlerini içine almaktır .  Milli değerlere sahip çıkılmasını ,  toplumda ayrım olmamasını , ırkçılığa karşı çıkmayı vb .  amaçlar .  Yani milliyetçilik İlkesinin özellikleri şunlardır :
- Barışçıl ve insancıldır . İnsani değerleri  ön plana çıkarmak amaçtır .
- Bağımsızlıkçıdır . Milletimizin başka milletlerin egemenliği altına girmesine karşı çıkar . Bundan dolayı öncelikle bağımsızlık der .
- Milli birlik ve beraberlik daima ön plandadır fakat ırkçılığa, kafatasçılığa her zaman karşı bir anlayışı savunur Milliyetçilik ilkesi .

- Dünya'da yaşayan tüm Türkleri içine alır .
- Başka milletlerin manda ve himayesini kabul etmediği için sömürgeciliğe karşı çıkar .

- Yurttaşlar arasında mezhep ve din ayrımı yapmaz .
- Milli egemenlik ilkesini yani Cumhuriyeti benimsemesi ve bu yolda ilerlemesi gerektiği  en önemli amaçlardan biridir .
- Toplumda ayrıcalıklı bir yapının oluşmasına karşı çıkar . Sosyal dayanışmanın olduğu , sınıfsız bir toplum yapısını savunur . Bu yönü ile halkçılık ilkesi ile bütünleşir .
- Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesini savunur .
- Milli değerlere sahip çıkar ve bunların korunmasını sağlar .
- Eğitim alanında, sosyal, kültür, ekonomi ve diğer başka alanlarda  milli niteliklere uygun yapı oluşturmaya gayret gösterir .
- Milliyetçilik şu şekilde tanımlanmıştır : Yurt birliği , dil birliği , siyasi varlıkta birlik , ahlaki ve tarihi yakınlık, ırk ve  köken birliği şeklinde tanımlanmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.