Milliyetçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Milliyetçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

    0

2. Milliyetçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

a) Milliyetçilik İlkesinin özellikleri şunlardır:
- Irkçılığı reddeder, dünyadaki tüm milletlerin haklarına saygılıdır,
- İnsancıl ve barışçıldır, toplumun hepsini içine alır, ötekileştirme yoktur,
- Bağımsızlıkçıdır, Türk Milleti'nin başka milletlerin manda ve himayesi altında yaşamasına karşı çıkar.
-  Milli birlik ve beraberliği savunur. Atatürk milliyetçiliği şu şekilde tanımlamıştır: Yurt birliği, dil birliği, siyasal varlıkta birlik, ahlakı ve tarihi yakınlık ve ırk, köken birliği şeklinde  tanımlamıştır.

b) Milliyetçilik İlkesine uygun olan gelişmeler şunlardır:
- Manda ve himayenin reddedilmesi
- Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin kurulması,
- Kuvay-ı Milliye'nin oluşması,
-  İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi,
- Kuruluş Savaşı'nın yapılması,

- Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Misak- i Milli kararlarında bağımsızlıkçı fikirlerin yer alması,
- Harf İnkılabının yapılması,
- Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun açılması,
- Vagon Lits Olayının yaşanması,
-Millet mekteplerinin açılması,
- Ankara , Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin kurulması,
- Razgrat Olayı'nın yaşanması,
- Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması,
- Kapitülasyonların kaldırılması,
-  İzmir İktisat Kongresinde ekonomide milliyetçiliğin ön plana çıkması,
- Adana- Mersin demiryollarının millileştirilmesi,
- Merkez Bankası'nın kurulması,
- Tütün Reji İdaresinin kaldırılması ,
- Yerli malı kullanımının özendirilmesi
- Gümrük Koruma Kanununun çıkarılması,
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunun çıkarılması,
- Teşvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesidir.
Not: Milliyetçilik ile dolaylı olarak ilişkili olan inkılaplar şunlardır:
- Ezanın Türkçe okunması,
-Medreselerin kapatılması,
- Halifeliğin kaldırılması,
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması,
- Medeni Kanunu'un Kabul edilmesi

- Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.