Laiklik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Laiklik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

    0

3. Laiklik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

a) Laiklik İlkesinin özellikleri şunlardır:
- Din ve devlet işleri ayrı olmalıdır.
- Din ve vicdan özgürlüğü olmalıdır.
- Bütün inançlara saygılı olunmalıdır.
- Batıl inançlara ve hurafelere karşıdır.
- Dini istismarına karşıdır.
-  Bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünmeyi benimser.
- Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini benimser.
- Din hukukunun uygulanmasını reddeder.
- Din kardeşliğine dayalı sosyal düzel kurulmasına karşı çıkar.

b) Laiklik İlkesine uygun olan gelişmeler şunlardır:
- Halifeliğin kaldırılması,
- Şeriyye Mahkemelerinin kapatılması,

- Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması,
- Medreselerin kapatılması,
- Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur din istismarını engellemek amacı ile.
- Tevhidi Tedrisat Kanunun kabul edilmesi,
- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
- Kıyafet inkılabının yapılması,
- Türk Medeni Kanunun Kabul edilmesi,
- Devlet'in dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması
- Azınlık ve yabancı okullarında dini propanganda faaliyetlerinin yasaklanması,
- Karma eğitime geçilmesi,
-  Mecelle-  Ahkam-ı Adliyyenin  yürürlükten kaldırılması,
- Milletvekileri ve cumhurbaşkanı yemin metninden'' vallahi'' kelimesinin çıkarılması,
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunu'un çıkarılması,
- Laiklik ilkesinin anayasaya  girmesi
Not: Dolaylı olarak laiklik ilkesi ile olan gelişmeler şunlardır:
- Miladi Takvimin kabul edilmesi,
- Saltanat'ın kaldırılması,
- Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi,
- Aşar vergisinin kaldırılması,
- Unvan ve lakapların kaldırılması,

- Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması gibi gelişmeler de dolaylı olarak laiklik ilkesi ile ilgilidir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.