Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi

    0

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi Şunlardır :
1. Kırım'a bağımsızlık verilecek , Kırım hanları sadece dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalacaktır .
( Bu madde ile  Osmanlı Devleti  halifelik makamını ilk kez siyasi bir hedef doğrultusunda kullanmıştır.)
2. Kırım , hanlarını özgürce belirleyebilecekti .
( Bu madde ile  Rusya'nın Kırım'ın iç işlerine karışması engellenmek istenmiştir.)
3. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir .
( Bu madde ile  Rusya ilk kez Osmanlı'dan savaş tazminatı alma hakkı kazanmıştır.)
4.Rus  din adamları ve Hıristiyanları Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebileceklerdi .
( Bu madde ile  Kudüs Hıristiyanlar için de kutsal olduğu için  burada kazanılan dini bir hak Hı ristiyan dünyasında  siyasi bir prestije dönüşmüştür. )

5.  Rus çarlarına imparator diyerek hitap edilecekti .
( Bu madde ile Rusya protokol olarak  saygınlık kazanmak istemiştir.)

6. Ruslar İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecekler, Balkanlarda ise istediği yerde konsolosluk açabileceklerdi .
( Bu madde ile  Rusya Osmanlı'daki gelişmeleri daha yakından takibe almak istemiştir. İstediği yerde konsolosluk açmak istemesi ise  Ortodoks ve Slav halkını örgütlemek amacı iledir.)
7.  Kılburun, Azak Kalesi, Kabartay, Kerç, Yenikale Rusya'ya verilecek, Buğ nehri iki ülke arasında sınır olacaktır.
( Bu madde ile  Azak Kalesi ve Kırım'ın Ruslara geçmesi demek Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini sona erdirdiğinin göstergesidir.
8. Ruslar Akdeniz ve Karadeniz'de  serbestçe ticaret yapabilecek , İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyonlardan faydalanabileceklerdi.
( Bu madde ile  Rusya Osmanlı Devleti içerisinde  daha çok ekonomik güç elde etmek istemiştir.)
9. Ruslar Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurabileceklerdir.
( Böylece daha rahat hareket edebileceklerdir.
10. Rusya, Akdeniz Adaları, Baserabya, Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı Devleti'ne terk edecekti. Osmanlı Devleti Boğdan ve Eflak'ın kendisine verilmesi karşılığında şunları yapacaktı :
* Genel af ilan edecek,
* Halka din ve vicdan özgürlüğü verecek,
* Göç edilmesini serbest bırakacak,
* Eflak ve Boğdan'ın İstanbul'da elçilik açmasına izin verecektir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.