İstanbul'da Latin Külahı Görmektense Osmanlı Sarığı Görmeyi Tercih Ederim Sözü Kim Tarafından , Hangi Gelişme Üzerine , Niçin Söylenmiştir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İstanbul'da Latin Külahı Görmektense Osmanlı Sarığı Görmeyi Tercih Ederim Sözü Kim Tarafından , Hangi Gelişme Üzerine , Niçin Söylenmiştir ?

    0

İstanbul'da Latin Külahı Görmektense Osmanlı Sarığı Görmeyi Tercih Ederim Sözü  Kim Tarafından , Hangi Gelişme Üzerine , Niçin Söylenmiştir ?

 Bizans Devleti Türkleri engellemek ve uzaklaştırmak için Batı'dan yardım istemiştir fakat  Papalık kiliseleri birleştirirlerse bu yardımın gönderileceğini söylemiştir . Rumlar Papa'nın bu teklifini kabul etmemiş , Kilisenin birleştirilmesi fikrine karşı çıkmışlar ve Rumlar şu sözü söyleyerek tarihe geçmişlerdir : İstanbul'da Latin Külahı Görmektense , Osmanlı Sarığı Görmeyi Tercih Ederim sözü söylenmişti r.

 En zor zamanlarda bile mezhepleri olan Ortodoksluktan vazgeçmeyen Bizanslılar Latinlere borçlu olmaktansa , Osmanlı Devleti tarafından yönetilmeyi tercih etmişler ve bunu daha akılcı bulmuşlardır . Gennadius'ın  müttefikleri arasında yer alan  Grandük Notaras Bizans halkının duyusunu şu şekilde dile getirmiştir : '' Şehrimizde Latin Külahı görmektense , Türk Sarığını yeğlerim'', ya da Türk sarığını görmek daha evladır diye duygularını dile getirmiştir .

Bizanslıların Osmanlı Devleti'ni tercih etme nedeni ise şudur : Osmanlı Devleti kozmopolit yani çok uluslu bir devlet olduğu için içinde barındırdığı uluslara asla dini anlamda ve başka anlamlarda baskı kurmamış ve hep hoşgörülü bir yönetime sahip olmuştur . Zaten Osmanlı'nın 600 yıl ayakta durmasının en önemli nedenlerinden biri de Osmanlı'nın hoşgörülü bir yönetimi benimsemiş olmasıdır . Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü olduğuna dair diğer kanıtlar şu şekildedir :

Örneğin ; 2. Mahmut'un: Ben Tebaam'dan Müslümanları camide, Hristiyanları Kilise'de , Yahudileri Havra'da görmek isterim. Aralarında  Başka bir fark yoktur'', diyerek ne kadar hoşgörülü bir yönetimin olduğunun göstergesidir.
Örneğin ; Fatih Sultan Mehmet de şu söylemiştir:
Fatih Sultan Mehmet’in 526 Yıllık Bosna Özgürlük Bildirgesi
526 Yıllık Bosna Özgürlük Bildirgesi

"nişan-ı hümayun şu ki, ben ki sultan mehmet  Han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı içün, peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı içün, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı içün ve kuşandığım kılıç içün en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir." lütufta bulunup şu hususları buyurdum: söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve İÇÜN , yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.