İnternet Toplum Yaşamını Nasıl Etkiler , Kısaca - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İnternet Toplum Yaşamını Nasıl Etkiler , Kısaca

    0

İnternet Toplum Yaşamını Nasıl Etkiler , Kısaca

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile toplum hayatında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir . Bu teknolojik gelişmelerden birkaçı da  bilgisayarın , tabletin , cep telefonlarının  hayatımıza girmesi ile olmuştur . Bu teknolojik ürünlerden internetin ise toplum üzerinde hem olumlu etkileri , hem de olumsuz etkileri olmuştur .
- İnternetin toplum hayatına girmesi ile insanlar aradığı bilgilere daha çabuk ulaşmaya başlamış , gündemden ve dünyada yaşanan olaylardan anında haber alınmaya başlanmış ve internet sayesinde  etkileşimli iletişim fırsatları sunulmaya başlanmıştır.
- İnternet kişilerin özgürlük ve seçim alanını genişletmiştir. Farklı kültürler bir araya gelmiştir, sanal ortamlar oluşmuştur.

- İstenilen bilgilere anında ulaşma kolaylığı sağlanmıştır.
-  İnternet bankacılığı sayesinde işlerimiz daha çabuk çözülmeye başlamıştır.
- İnternet aracılığı ile alışveriş yapılmaya başlanmış ve bu da insanların işini bir hayli kolaylaştırmıştır.
- Her ne kadar farklı kültürlerin birbirini tanıması sağlansa da bunun olumsuz yanları da ortaya çıkmıştır.

- Sahte ve sanal arkadaşlık grupları oluşmuş ve toplumun kültürüne zarar vermeye başlamıştır.
-  Ticaret yapılmasına, alışveriş yapılmasına, haberleşmeye ve daha bir çok alanda imkanlar sunmaya başlamıştır.
- Sosyalleşmeyi azaltmış ve kişiler  sosyallikten uzaklaşmaya başlamıştır. Her ne kadar internet ortamında sosyal bir ortam var gibi görünse de gerçek hayattaki gibi asla olamaz.
- Kişilerde bağımlılık yaratmaya başlamıştır.
- Amacına uygun olarak, doğru bir şekilde kullananlar için fayda sağlarken, amacı dışında kullanılmaya başlanması  ise toplum kültürüne ve benliğine zarar vermeye başlamıştır.
- Evden çalışma imkanları sunmuştur.
-  Kişiler siteler kurarak ek gelir elde etmeye başlamıştır ve ayrıca bireylerin bu kurdukları siteler daha da gelişmesini sağlamışlardır.
-  Fazla kullanımı bağımlılık yaratmaya başlamış, ellerde ve kollarda uyuşukluğa, boyun ağrılarına, gözlerde görme bozukluğuna neden olmaya başlamıştır.
- Fazla kullanımı daha fazla radyasyon alımına neden olmaya başlamıştır.
- Özellikle de küçük çocukların fazla kullanması çocuklarda gerginliğe ve bağımlılığa neden olmaya başlamıştır.
- Etik olmayan video, program, filmlerin insanları kötü davranışlara yöneltmesine neden olmuştur.
- Facebook, twiter gibi sosyal paylaşım ağlarının kurulmasını sağlamıştır.

- Uzakta olan yakınlar ile yazışmayı ve görüntülü konuşmayı sağlamıştır. Daha birçok etkileri bulunmaktadır.

Televizyon Toplum Hayatını Nasıl Etkiler Kısaca

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.