İnsanların Gelir Seviyelerinin Farklı Olmasında Hangi Unsurların Etkili Olduğunu Düşünüyorsunuz? Açıklayınız? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İnsanların Gelir Seviyelerinin Farklı Olmasında Hangi Unsurların Etkili Olduğunu Düşünüyorsunuz? Açıklayınız?

    0

İnsanların Gelir Seviyelerinin Farklı Olmasında Hangi Unsurların Etkili Olduğunu Düşünüyorsunuz? Açıklayınız?

Dünyada yaşamını sürdüren her ülkenin her insanı aynı maddi imkanlara sahip değildir . Yani insanların gelir seviyeleri farklıdır . Bunun nedenlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz :
- Ülkenin Gelişmişlik Düzeyi : Eğer bir ülke sanayide , tarımda , hizmet sektöründe çok iyi gelişmişse , orada yetişen bireyin eğitimine çok önem veriliyorsa , her yönden hizmetler insanlara sunuluyorsa orada yaşayan kişilerin gelir seviyesi geri kalmış ülkelerdeki insanlara göre daha fazla olacaktır .
- Yaşanılan Çevre:  Yaşanılan çevrede eğitime çok önem veriliyorsa bu çevrede  olan aileler çocuklarının iyi bir eğitim alamsı için elinden gelen her şeyi yapıyorsa o çocuklar okuyup iyi bir meslek sahibi ve bunun sonucunda da iyi bir gelire sahip olacaklardır .

- Herkesin ilgi ve yetenekleri farklı olduğu için  farklı mesleklerin olması ve bu mesleklerin kimilerinin gelirinin düşük , kimilerinin gelirinin ise yüksek olması

- Kimi insanlar zeki olabilir fakat  parası yüksek olan bir meslek yerine sevdiği ve ilgi duyduğu, yeteneğine uygun olan bir mesleği seçebilir. Bu  da gelir seviyesinde farklılık oluşturur.
- Çalışan Bireylerin Eğitim Durumu,
-   İklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olması: Eğer bir yerde iklim ve yeryüzü şekilleri  çalışmaya elverişli ortamı doğuruyorsa insanlar buraya göç eder ve burada çalışmayı düşünür. Dolayısı ile farklı geldiği yere göre daha fazla gelir sağlayabilir.
- Kişilerin iyi bir eğitim alıp almamasında istekli ya da isteksi olması,
- Bir ülkede ulaşım imkanlarının iyi olması..vb gibi nedenler herkesin aynı gelire sahip olmamasının sebepleri arasındadır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.