İnsanların Dünyanın Bazı Bölgelerinde Yoğun, Bazı Bölgelerinde Seyrek Olarak Yaşamasının Sebepleri Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İnsanların Dünyanın Bazı Bölgelerinde Yoğun, Bazı Bölgelerinde Seyrek Olarak Yaşamasının Sebepleri Nelerdir?

    0

İnsanların Dünyanın  Bazı Bölgelerinde Yoğun, Bazı Bölgelerinde Seyrek Olarak Yaşamasının Sebepleri Nelerdir?

Dünyanın her yerine nüfus  eşit bir şekilde dağılmamıştır , kimi yerlerde nüfus  ve nüfus yoğunluğu fazla iken kimi alanlarda ise nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır . Her yerde nüfusun  eşit olmamasının bazı sebepleri vardır . Dünyada yerleşmeyi etkileyen faktörler  şunlardır :

 İklimin  şartları , yeryüzü şekilleri , toprak  özellikleri , fiziki faktörlerin yanı sıra  tarım , sanayileşme , yeraltı kaynakları ,  ulaşım ve turizm gibi beşeri faktörlerde bir yerde nüfusun fazla ya da az olmasında etkili olan nedenlerdir .  Öncelikle iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde nüfus daha fazladır . Çünkü iklimin uygun olması diğer koşulları da etkiler . Dağlık  alanlarda , yeryüzü şekillerinin yerleşme için uygun olmadığı alanlarda ise nüfus azdır . 


Kutuplarda , Bataklıklarda ,  çöllerde ,  karaların iç kısımlarında , dönenceler çevresinde ,  Himalayalarda nüfus seyrektir . Amazon Havzasında nüfusun seyrek olmasının sebebi yağış ve sıcaklığın fazla olması , kutuplarda nüfusun seyrek olmasının nedeni aşırı soğukların olması , çöllerde nüfusun az olması kuraklığın fazla olması , Himalayalarda engebe ve  yükseltinin fazla olması gibi nedenlerden dolayı buralarda nüfus seyrektir . Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler ise şunlardır : Muson Asyası içinde yer alan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan , Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları ve Japonya'da  sanayileşmeden dolayı nüfus sıktır . Tarımın uygun olduğu alanlarda da nüfus fazladır . Buralar ise Nil Nehri , Ganj , İndus , Fırat gibi akarsu havzaları da sık nüfuslanan yerler arasındadır . Madencilik , sanayi ve  ticaretin geliştiği kıta olan Avrupa kıtasında da nüfus yoğundur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.