Halkçılık İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Halkçılık İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

    0

4. Halkçılık İlkesi

a) Halkçılık İlkesinin Özellikleri şunlardır:
- Sosyal devlet anlayışını benimser.
- Halkın egemenliğine dayalı yönetim biçimini kabul eder.
-  Yurttaşların dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın hukuk önünde eşit kabul edilmesi,
- Sosyal sınıflaşmayı reddeder.
- Yurttaşların haklarının anayasa ile güvence altına alınmasını savunur.
- Toplumsal dayanışmayı, fırsat eşitliğini ve işbirliğini savunur.
- Özel mülkiyete saygılıdır.

b) Halkçılık İlkesine uygun olan gelişmeler şunlardır:
- Aşar vergisinin kaldırılması,
- unvan ve lakapların kaldırılması,

- Sosyal devlet anlayışına uygun olan her şey halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Örnek: hastane açma, okul, sağlık ocakları, eğitim kurumları..vb)
- Medeni Kanunun Kabul edilmesi

- Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Not: Halkçılık ilkesi ile dolaylı olarak ilgili olan inkılaplar şunlardır:
- Millet Mekteplerinin açılması,
- Halifeliğin kaldırılması,
- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
- Medreselerin kapatılması,
- Türk Dil Kurumunun kabul edilmesi,
- Şapka ve Kıyafet İnkılaplarının  yapılması,

- Maairif Teşkilatı Hakkında Kanunu'nun kabul edilmesi,

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.