Halk Eğitimin Amacı Ve Faaliyetleri Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Halk Eğitimin Amacı Ve Faaliyetleri Nedir ?

    0

Halk Eğitimin Amacı Ve Faaliyetleri Nedir ?

Halk eğitiminin ulusal ve yerel amaçları bulunur .
a) Halk Eğitiminin Ulusal Amaçları şunlardır :
- Kişilere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak ,
- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ,
- Okur yazar oranını toplumda artırmak ve nitelikli okuryazar olmasını sağlamak ,
- Bireylerin toplumsallaşmasını ve  üretkenliğini sağlayacak davranış değişiklikleri meydana getirmek ,
- Toplumsal değişmeye bağlı olarak kişinin  karşılaştıkları problemleri çözmede onlara  gerekli ortamı sağlamak ya da gerekli ortamı oluşturmaktır .

b) Halk Eğitimin yerel amaçları şunlardır:
- Yerel toplulukların yerel problemlerini çözmelerine imkan sağlayacak ve yine yerel toplulukların kendi bölgelerinde  hayatlarını deva ettirmelerini kolaylaştıracak bir amaca dayanmaktadır .

Halk Eğitim Merkezlerinin Görevleri şunlardır:
- Okuma ve yazmayı bilmeyen  vatandaşlar için çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak ,
- Öğrenim kurumlarında belli sebeplerden dolayı öğrenim görememiş olan bireylere ilkokul , ortaokul , lise gibi denk okullar açarak burada  o kişilerin eğitim almasını sağlamak ,
-  Toplumu güzel sanatlara teşvik etmek ,
- Milli kültür değerlerini evrensel kültüre açık olarak geliştirmek ve bu kültürü daha da yaygınlaştırmak ,
- Toplumdaki bireylerin Atatürk devrimlerine bağlı bilimsel , demokratik ve özgür düşünme becerilerini geliştirmek ve bunlara katkı sağlamak ,
- Köyden kente göçenlerin kentte uyum sorunu yaşamamaları için  farklı çalışmalarda bulunmak ve kişilerin topluma uyumunu sağlamak ,
- Bilinçli bir tüketici yetişmesini sağlamak ,
- Toplumsal kalkınmanın sağlanması için  yerel ve özel kaynakları , kamusal kaynakları harekete geçirmek , kalkınma amacı ile yapılan çalışmalara  toplumdaki vatandaşların katılmasını sağlamak
- Halk sağlığının korunması amacı ile çalışmalar yapmak ,
- Kişilerin ilgi duyduğu alanlara ya derslerle ( coğrafya, tarih, psikoloji, sosyoloji..vb.) ilgili çeşitli kurslar açmak ,
- Çeşitli paneller , konferanslar , sempozyumlar , yarışmalar , açık oturumlar..vb.  düzenleyerek halkı  bilinçlendirmek .
- Çeşitli sergilere düzenleyerek bu sergilerden  halkın yararlanmasını sağlamak ,
- Topluma hizmet etmiş resmi ya da gönüllü kişilerin  halkı daha iyi yetiştirmeleri için kurslar açmak ,
- Vatandaşların kültürünü artırmak için çeşitli etkinliklerde bulunmak ,
- Bireylerin yaşam boyu öğrenmelerini sağlamak ,

- Kişilerin boş vakitlerini sosyal  ve kültürel etkinlikler yaparak geçirmelerini sağlamak .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.