Güneş Ve Ay Yılını Esas Alan Takvimleri Gruplandırarak Yazınız ?

Güneş Ve Ay Yılını Esas Alan  Takvimleri Gruplandırarak Yazınız ?

1. Güneş Yılı Esaslı Takvimler:
*  12 Hayvanlı Türk Takvimi , Celali Takvim , Rumi Takvim , Takvim -i Garbi , Miladi Takvim  gibi takvimler Güneş yılı esaslı takvimlerdir .
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi:
- Güneş yılı esaslı takvimdir.
- Bir yıl 365 gün 5 saattir.
- Her yıl bir hayvan ismiyle adlandırılır. Fare, pars, sığır, domuz, tavşan gibi hayvan adları verilirdi her yıla .
- 12 Hayvanlı Türk Takvimi Tibet ve Çinliler tarafından da kullanılmıştır .

B) Celali Takvim:
- Güneş yılını esas alır .
- Bir yıl 365 gün 5 saattir.
- Bu takvim Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah adına düzenlenmiştir . Ömer Hayyam tarafından  büyük katkılar sağlanarak hazırlanan bir takvim olmuştur .
- Takvim-i Melikşah olarak da adlandırılmıştır.
- Takvimin başlangıç yılı 1079 olup, 21 Mart Nevruz Günü ise yılbaşı olarak kabul edilmiştir .
- Celali Takvim Babürlüler tarafından da kullanılmıştır .

C) Rumi Takvim:
- Güneş Yılı esaslıdır .
- Rumi Takvim kendisine Ortodoks Rum Patrikhanesinin kuruluşunu almış , Osmanlı ise başlangıç olarak Hicret'i kabul etmiştir .
- Osmanlı Devleti'nde mali hayatı düzene koymak amacıyla kabul edilmiştir . 1 Mart Osmanlı'da mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir .
D) Takvim -i Garbi:
- Güneş yılını esas alır, bir yıl 365 gün 6 saattir .
- Miladi Takvim esaslarına uygun bir takvimdir.
- Osmanlı Devleti zamanında 2. Meşrutiyet döneminde kullanılmaya başlanmıştır .
E) Miladi Takvim:
- Güneş yılına dayanır.
- Bir yıl 365 gün, 6 saattir.
- Bu takvimde ilk adımı Mısırlılar atmıştır.
- Milad doğum demektir , Hz İsa'nın doğumu 0 olarak kabul edilmiştir .
- Roma İmparatorluğu tarafından geliştirilmiş olup Jülien ve Gregoryen takvimleri adı ile kullanılmıştır .
-   Ülkemiz'de ise Cumhuriyet Döneminde 26 Aralık 1925'te kabul edilmiştir .
- 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren de kullanılmaya başlanmıştır .
- Miladi Takvim ile takvim alanındaki ikilikler sonlandırılmış ve Batı uygarlığı  ile bütünleşme sağlanmıştır .
2. Ay Yılı Esaslı Takvim :
A) Hicri Takvim:
- Ay yılına bağlı oluşturulmuş bir takvimdir.
- Kameri Takvim olarak da adlandırılır.
- Bir yıl 354 günden oluşmuştur.
- Bir ay  29.5 günden oluşur.
- Bu takvim Hz Ömer Dönemi'nde oluşturulmuştur.
- Takvimin başlangıcı olarak 16 Temmuz 622 TARİHİ KABUL EDİLMİŞTİR.
- Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti tarafından da kullanılmıştır.
- Günümüzde dini yaşamın düzenlenmesinde hala kullanılmaktadır.

7 yorum:

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)