Gelişmiş Ve Gelişmemiş Ülkelerin Özelliklerini Karşılaştırınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Gelişmiş Ve Gelişmemiş Ülkelerin Özelliklerini Karşılaştırınız ?

    0

Gelişmiş Ve Gelişmemiş Ülkelerin Özelliklerini Karşılaştırınız ?

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
*Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü ön plandadır .
* Ortalama yaşam süresi fazladır .
* Okur yazar oranı yüksektir .
* İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler gurubunda çalışanların oranı fazladır.
* Gelişmiş ülkeler hammadde ithal eder ve bu hammaddeleri işleyerek başka ülkelere ihraç eder .
* Yaşam standartları yüksektir .
* Sağlık, eğitim ve alt yapı hizmetleri son derece gelişmiştir .
* Nüfus artırıcı politikalar uygulanır .
* Kişi başına düşen  Doktor sayısı gelişmemiş ülkelere nazaran daha fazladır .
* Dış göçler ile gelenlerin sayısı gidenlere nazaran daha fazladır .
* Daha çok sanayi ürünleri ihraç edilir .
* Beşeri faktörler nüfusun dağılışında önemli bir yere sahiptir .
* Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur .
* Nüfus piramidi çan şeklindedir .
* Kişi başına düşen milli gelir fazladır .
* Tarım alanında modern metotlar uygulanır , daha çok instantif tarım yapılır .
* Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı azdır .
*  Kentleşme yüksek olup , nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşar .

* Enerji üretimi fazladır .
* Enerji tüketimi fazladır .
* Bebek ölüm oranları azdır .
* Nüfusa dayalı yatırımlar azdır .


Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri Şunlardır:

Bebek ölüm oranları fazladır .
Kişi başına düşen milli gelir azdır .
- Ortalama yaşam süresi kısadır .
Yaşam standartları düşüktür .
Sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri yeterince gelişmemiştir .
Nüfusun dağılışını doğal faktörler etkiler.
 Okur yazarlık oranı düşüktür .
 Doğum ve ölüm oranları yüksektir .
 Nüfusa dayalı yatırımlar fazladır .
 Farklı ülkelere gidenlerin sayısı gelenlerin sayısından daha fazladır .
 Nüfus piramidi Geniş tabanlı üçgen şeklindedir .
 Enerji üretimi azdır .
- Enerji tüketimi azdır .
Çalışan nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe yer alır .
 Sanayi fazla gelişmemiştir bu nedenden dolayı daha çok sanayi ürünleri ithal eder.
Tarım ürünleri ihraç edilir .
 Birincil ekonomik faaliyet gurubunda çalışanlar daha çoktur .
 Nüfus artış hızı fazladır .
Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır .
 Nüfus azaltıcı politikalar uygulanmaya çalışılır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.