Eski Türklerde Estetik İle İlgili Bir Paragraf - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eski Türklerde Estetik İle İlgili Bir Paragraf

    0

Eski Türklerde Estetik İle İlgili Bir Paragraf

-Türkler  göçebe bir yaşam sürdükleri için mimari kültürü fazla gelişmemiştir . Fakat göçebe hayat şu sanat dallarının gelişmesini engellememiştir : Madencilik , dokumacılık ( halı, kilim) , çadır ve heykelcilik sanatı gelişmiştir .
- Uygurların yerleşik yaşamı benimsemesi ile  saray , tapınak , ev gibi sanatlar  gelişmiştir . Uygurların yerleşik yaşamı kabul etmesi Türklerde çini , fresk , minyatür ,tiyatro  gibi sanat dallarının  ortaya çıkmasını sağlamıştır .
- İslamiyet öncesi Türk Sanatına ait örneklere Kurgan denen mezarlarda rastlanır . Ahiret inancının olması kurganların içine birçok eşyaların konmasına neden olmuştur . İlk Türk Devletlerinin en önemli kurganları şunlardır :

- Esik Kurganı:  Türk madencilik sanatının ilk örnekleri vardır. Bu kurganda  at, kurt, pars, geyik, kaplan gibi figürler yer alır. Bu kurganda bir Türk prensine ait olduğu düşünülen  Altın zırhlı Ceset bulunmuştur. Bu eser Altın Adam diye de adlandırılmıştır.

* Pazırık Kurganı : Dünyanın en eski halısı bu kurganda bulunmuştur .
-*Şipova Kurganı ,
* Noin Ula Kurganı .
- Balballar  Türk Heykel sanatının ilk örnekleri arasında yer alır .
- Bilinen ilk balbal örneğine Göktürklerde rastlamak mümkündür .
- Minyatürün ilk örneklerine Uygurlarda rastlanmıştır .

- Türklere ait kopuz denen milli çalgılar vardır .
- Şölenlerde kopuz eşliğinde eğlenceler düzenlenmiştir .
- Türklerde kullanılan müzik aletleri şunlardır : Çıngıraklı , davul , çevgan ,ç ifteboru ,asa , zurna , dombra , kithara ( Türk kanunu) gibi müzik aletleri vardır .
- Resim sanatının ilk örnekleri halılara dokunmuştur .
- Ressamlara Bedizci denilir .
- Türklerde görülen ilk tiyatro örnekleri de Uygurlar da bulunur .

- Kubbenin mimaride ilk kullanımını da Uygurlar gerçekleştirmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.